Konferencja "Democracy and Development"

Grupa Zagranica — polska platforma organizacji rozwojowych oraz ANND — Arab NGO network for Development ma zaszczyt zaprosić na konferencję

"Democracy and Development"

ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy krajów Afryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu

Konferencja odbędzie się 30 listopada 2011 w Warszawie.

Celem konferencji jest przedyskutowanie możliwości zaangażowania polskich organizacji pozarządowych w projekty współpracy rozwojowej związane ze wspieraniem zmian demokratyzacyjnych w krajach Afryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu.

Polskie organizacje pozarządowe, skupione w Grupie Zagranica, od wielu lat realizują projekty mające na celu szerzenie zasad dobrego i demokratycznego rządzenia, samorządności czy partycypacji społecznej.

Zgodnie z zasadami skuteczności współpracy rozwojowej, powinniśmy docierać z pomocą tam, gdzie nasze doświadczenie i wiedza są adekwatne do potrzeb rozwojowych poszczególnych krajów. Stąd działamy w krajach takich jak Ukraina, Białoruś, Gruzja czy Mołdawia, gdzie wspieramy procesy podobne do tych, które miały miejsce w naszym kraju w końcu lat 80-tych.

Kraje arabskie to obszar stosunkowo nowy dla polskich działań pomocowych. Dlatego też szczególnymi gośćmi konferencji „Democracy & Development” będą liderzy organizacji społeczeństwa obywatelskiego z tych krajów.

Wspólnie zastanawiać się będziemy w jakich obszarach możemy podjąć współpracę i wzmocnić zmiany społeczne, polityczne i gospodarcze zachodzące obecnie w Afryce Północnej i krajach Bliskiego Wschodu. Celem konferencji jest także podkreślenie współzależności między demokracją a rozwojem oraz konieczności wprowadzania elementów prodemokratycznych w każdym projekcie współpracy rozwojowej.

Formularz rejestracji na konferencję "Democracy and Development"


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć