Wyniki konkursu MSZ Pomoc Rozwojowa

28 października zeszłego roku rozpoczął się coroczny konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na dofinansowanie projektów związanych z pomocą rozwojową. Pod koniec lutego z 363 wniosków wyłoniono 114, które zostaną dofinansowane. Łączna kwota dofinansowań wynosi niecałe 28 mln zł.

Wyniki konkursu możemy zobaczyć na poniższym diagramie, który uwzględnia liczbę dofinansowanych projektów pod względem geograficznego kierunku pomocy.

Główne sektory wsparcia, wytyczone w programie polskiej pomocy na rok 2011, to:

  1. dobre rządzenie
  2. migracje i zarządzanie granicami
  3. rozwój obszarów wiejskich i rolnictwo
  4. mała i średnia przedsiębiorczość

Pod hasłem „dobre rządzenie“ rozumiemy wzmacnianie instytucji państwa poprzez propagowanie przejrzystości procedur, pluralizmu światopoglądowego, niezależnych mediów oraz modelu społeczeństwa obywatelskiego.

Pomoc dla Afryki

Dla kontynentu afrykańskiego nie obowiązują jednak wyznaczone w programie pomocy sektory wsparcia. Różnica w założeniach polskiej pomocy dla tamtego rejonu jest widoczna czarno na białym. Zamiast sektorów wsparcia MSZ przewiduje dla Afryki inaczej brzmiące priorytety. Nasuwa się pytanie o powód takich podwójnych standardów. Dlaczego problematyka dobrego zarządzania, małej przedsiębiorczości czy zarządzania granicami nie miałaby być priorytetem państw donatorów również w krajach Afryki?

Dofinansowanie projektów skupionych na obszarze Afryki Subsaharyjskiej wynosi niemal 4 mln zł. Pomoc rozwojowa na tym obszarze skoncentrowana jest na pięciu typach działań, wymienionych według uwagi poświęconej im w projektach. W nawiasach podaję liczbę projektów, które należą do danej kategorii (niektóre projekty poruszają problematykę więcej niż jednego typu działania).

  1. edukacja (9)
  2. dostęp do wody (5)
  3. ochrona zdrowia (5)
  4. aktywizacja zawodowa (3)
  5. ochrona środowiska (2)

Na mapie poniżej zaznaczone zostały kraje, które są podmiotami dofinansowanych projektów z omawianych obszarów. Kolor danego państwa oznacza liczbę projektów pomocowych, jakie będą przeprowadzone. Czerwony – 1 projekt. Żółty – 2 projekty. Zielony – 3 projekty.

Wśród 18 programów pomocy rozwojowej na terenach Afryki Subsaharyjskiej, największe dofinansowanie otrzymał wniosek Stowarszyszenia „Edukacja dla Pokoju“ skierowany na Burkinę Faso (ponad 500 tys. zł) oraz wniosek Fundacji Partners Polska skierowany na Kenię (ok. 350 tys. zł). Oba projekty skupiają się na tematyce edukacji, w szczególności edukacji zdrowotnej.

Również Polska Zielona Sieć otrzymała dofinansowanie na kontynuację pomocy w Ghanie. Zajmiemy się wsparciem społeczności wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Działania obejmą rozbudowę plantacji ananasów oraz przetwórni masła shea, a także profilaktykę przeciwmalaryczną.

Informacje w artykule pochodzą ze źródeł: http://www.polskapomoc.gov.pl/ http://www.msz.gov.pl/Dodaj komentarz — zapraszamy do dyskusji!

 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć