Kolejny raport ONZ wzywa do wspierania drobnych rolników i rolnictwa ekologicznego

Organizacje pozarządowe - Via Campesina, GRAIN i ETC Group - przyjęły z zadowoleniem nowy raport UNCTAD (Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju), który stwierdza, że rolnictwo, zarówno w krajach bogatych, jak i biednych, powinno przejść od monokultur w kierunku większej różnorodności upraw, mniejszego zużycia nawozów i innych środków chemicznych, większego wsparcia dla drobnych rolników oraz bardziej lokalnej produkcji i konsumpcji żywności.

W tworzeniu tegorocznego raportu UNCTAD na temat handlu i środowiska wzięło udział ponad 60 międzynarodowych ekspertów. Dokument (zatytułowany "Obudźcie się, zanim będzie za późno: uczyńcie rolnictwo prawdziwie zrównoważonym teraz dla bezpieczeństwa żywnościowego w warunkach zmieniającego się klimatu") wskazuje, że monokultury i przemysłowe metody uprawy nie zapewniają wystarczającej ilości niedrogiej żywności tam, gdzie jest ona potrzebna, a jednocześnie powodują rosnące zniszczenie środowiska.

Warto zauważyć, że podobnej argumentacji używają od ponad 20 lat liczne organizacje społeczeństwa obywatelskiego na całym świecie. Od kilku lat powstaje też coraz więcej wysokiej rangi raportów ONZ i innych międzynarodowych instytucji opowiadających się za wspieraniem drobnych rolników i rolnictwa ekologicznego. Międzynarodowy konsensus, że jest to właściwa droga do rozwiązania kryzysów żywnościowego i klimatycznego jest coraz wyraźniejszy, ale wciąż nie przekłada się on na konkretne działania w terenie, gdzie drobni rolnicy stają w obliczu coraz większej marginalizacji i rosnących problemów.

"Na długo przed wydaniem raportu UNCTAD, drobni rolnicy na całym świecie byli przekonani, że koniecznie potrzebujemy zróżnicowanego rolnictwa w celu zagwarantowania zrównoważonej lokalnej produkcji żywności, ochrony źródeł utrzymania ludności i poszanowania środowiska naturalnego. Aby osiągnąć ten cel, kluczowa jest ochrona ogromnej różnorodności tradycyjnych nasion oraz prawa rolników do korzystania z nich. Jako drobi rolnicy, walczymy o zachowanie naszych rodzimych nasion i tradycyjnej wiedzy rolniczej", mówi Elizabeth Mpofu z organizacji Via Campesina.

Istnieje coraz więcej dowodów na to, że przemysłowy system żywnościowy nie tylko nie potrafi wyżywić świata, ale jest także odpowiedzialny za niektóre z najbardziej palących kryzysów społecznych i środowiskowych na naszej planecie. "Przemysłowy system żywnościowy jest bezpośrednio odpowiedzialne za około połowę wszystkich światowych emisji gazów cieplarnianych," mówi Henk Hobbelink z organizacji GRAIN. "Nie będziemy w stanie rozwiązać kryzysu klimatycznego bez konfrontacji z przemysłowym systemem żywnościowym i korporacjami stojącymi za nim. Powinniśmy zwrócić się w stronę rolnictwa ekologicznego opartego na drobnych rolnikach."

Pat Mooney z grupy ETC dodaje: "Korporacyjny łańcuch żywnościowy wykorzystuje około 70-80% światowych gruntów rolnych do produkcji zaledwie 30-40% naszego pożywienia. W trakcie tego procesu drobni rolnicy, czyli prawdziwymi producenci żywności, są wyrzucani ze swojej ziemi, a środowisku są wyrządzane ogromne szkody. To oczywiste, że w ten sposób nie wyżywi się świata."

Organizacje pozarządowe zwracają uwagę, że już najwyższy czas, aby dokumenty i raporty przełożyły się na konkretne działania, a odpowiedzialność za podjęcie właściwych decyzji w tym zakresie spoczywa na władzach wszystkich szczebli (od władz lokalnych po międzynarodowe instytucje). Jednocześnie wzywają społeczność międzynarodową do przyłączenia się do walki o suwerenność żywnościową, oporu wobec korporacyjnej kontroli naszego systemu żywnościowego oraz wspierania drobnych rolników i innych małych producentów żywności, aby w ten sposób wyżywić świat.

Raport UNCTAD w wersji PDF można pobrać tutaj.

Źródło: Grain

Zdjęcie: Fragment okładki tegorocznego raportu UNCTAD


stopka 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć