Kobiety i bezpieczeństwo żywnościowe

Dlaczego równy dostęp kobiet i mężczyzn do zasobów w krajach globalnego Południa ma kluczowe znaczenie dla adaptacji tamtejszego rolnictwa do zmian klimatu i zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa żywnościowego? Na to pytanie stara się odpowiedzieć infografika przygotowana przez FAO (Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa), z którą możecie zapoznać się poniżej.

women_food_security

Kilka interesujących faktów przytoczonych w infografice:

- W krajach rozwijających się kobiety stanowią 43% siły roboczej w sektorze rolnym. Gdyby kobiety miały taki sam dostęp do środków produkcji jak mężczyźni, mogłyby zwiększyć plony ze swoich gospodarstw nawet o 20-30%.

- W krajach rozwijających się zaledwie 10%-20% właścicieli gruntów to kobiety. Gospodarstwa rolne prowadzone przez kobiety są o zwykle o połowę lub 1/3 mniejsze od gospodarstw rolnych prowadzonych przez mężczyzn.

- Do kobiet zajmujących się rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem trafia zaledwie 7% wszystkich inwestycji w rolnictwo. Kobietom udziela się też mniej pożyczek niż mężczyznom i są one niższe.

- Badania pokazują, że zapewnienie edukacji kobietom przyczynia się do 43% redukcji niedożywienia wśród dzieci.

- Kobiety zajmują tylko 14% kierowniczych stanowisk w sektorze rolnym.

- Zapewnienie mieszkańcom Afryki Zachodniej lepszego dostępu do energii pozwoliło m.in. zmniejszyć codzienną pracę kobiet o 2-4 godziny oraz zwiększyć ich dochody.

Infografikę w formacie PDF można pobrać ze strony FAO (kliknij, aby pobrać).


stopka 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć