Kilka faktów na temat GMO

Przedstawiamy kilka faktów na temat upraw roślin modyfikowanych genetycznie (GM), które stawiają pod znakiem zapytania coraz częściej rozpowszechnianą tezę, że GMO są rozwiązaniem dla problemu głodu i niedożywienia na świecie.

- Uprawy GMO są zagrożeniem dla suwerenności żywnościowej. Ziarna roślin GM są patentowane i rolnik nie ma do nich prawa. Przymus nabywania każdorazowo materiału siewnego od korporacji biotechnologicznych uzależnia rolników od zagranicznych firm, których głównym celem jest powiększanie własnych zysków.

- Przy uprawach GMO zużywa się ogromne ilości chemii rolnej. Większość roślin GM to odmiany, których uprawa wymaga użycia specjalnych herbicydów, na które są odporne. Początkowo większe plony po pewnym czasie wymagają coraz obfitszych oprysków chemicznych. Aby móc je kupić, rolnicy zaciągają kredyty, których następnie nie są w stanie częstokroć spłacić. W Indiach uprawa bawełny GM jest przyczyną masowych samobójstw rolników z powodów finansowych.

- Uprawy GMO i związane z nimi intensywne używanie środków chwastobójczych wpływa negatywnie na ekosystemy i bioróżnorodność. Monokultury roślin GM niszczą glebę i organizmy w niej żyjące. W najlepszym przypadku gleba potrzebuje kilkunastu lat, aby się zregenerować, w najgorszym jałowieje i pustynnieje. Niektóre odmiany roślin GM mają negatywne oddziaływanie na pszczoły oraz inne owady zapylające.

- Nadal nie jest znany wpływ żywności GM na organizm ludzki. Niezależne badania na zwierzętach wykazały negatywny wpływ na układ immunologiczny i na niektóre narządy wewnętrzne. Badania, na podstawie których dopuszcza się uprawę roślin GM są w większości przypadków finansowane przez sam przemysł biotechnologiczny, dlatego trudno uznać je za bezstronne. 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć