Kiedy walka o środowisko staje się śmiertelnie niebezpieczna

W 2015 roku organizacja Global Witness zanotowała 185 zabójstw obrońców ziemii i środowiska w 16 krajach. Oznacza to, że w każdym tygodniu ofiarami takich zbrodni padały minimum trzy osoby! Ta atmosfera przemocy, zastraszania i zamykania przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego powoduje, że udział społeczeństwa w rozwoju jest praktycznie niemożliwy.


Polska Zielona Sieć wraz ze 156 organizacjami społeczeństwa obywatelskiego z całego świata podnosi dziś głos podpisując się pod oświadczeniem o "odpowiedzialności międzynarodowych instytucji finansowych do zapewnienia skutecznej kontroli w ramach swoich inwestycji oraz promowania sprzyjających warunków dla wolności słowa, zgromadzeń i stowarzyszenia". Oświadczenie w jęz. angielskim można przeczytać poniżej.


Międzynarodowe instytucje finansowe

Bank Światowy, Europejski Bank Odnowy i Rozwoju oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) to wielkie finansowe instytucje publiczne, do których kierujemy dzisiaj nasze przesłanie.

Niestety, w wielu krajach będących ich klientami, atakowane są prawa człowieka. Objawia się to gwałtownymi represjami, penalizacją mowy, arbitralnymi aresztowaniami i zatrzymaniami obrońców praw człowieka, a także ograniczeniami dotyczącymi organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Walka o rozwój czy o życie?

W ostatnich latach notuje się rosnącą liczbę zabójstw obrońców ziemi i środowiska. Nie są to tylko jednostkowe wydarzenia, ale ogólna, pogarszająca się atmosfera przemocy. Rok 2015 był rekordowy pod tym niechlubnym względem, a i tak nie ma gwarancji, że wiemy o wszystkich przypadkach. Zanotowano 185 zabójstw obrońców ziemi i środowiska w 16 krajach, najwięcej w Brazylii [1]. W takich warunkach udział społeczeństwa w rozwoju jest praktycznie niemożliwy.

Oto tylko kilka przykładów z minionego roku:

Rola instytucji finansowych

Udział lokalnych społeczności w zarządzaniu i monitorowaniu inwestycji rozwojowych ma bardzo duże znaczenie. Również eksperci zajmujący się prawami człowieka i rozwojem zauważyli, że szacunek dla praw człowieka, wolności słowa, zgromadzeń i zrzeszania się jest kluczowy dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, który będzie podlegać efektywnemu monitoringowi, i w który zaangażowana jest lokalna społeczność.

Oświadczenie ponad 150 organizacji z całego świata

Oświadczenie, którego jesteśmy sygnatariuszami stanowi siedem konkretnych sposobów, dzięki którym instytucje finansowe wspierające rozwój mogą stworzyć sprzyjające warunki dla udziału społeczeństwa obywatelskiego w rozwoju oraz zapewnić, że działania tych instytucji nie będą przyczyniać się do łamania praw człowieka.

Międzynarodowe instytucje finansowe mają obowiązek zapewnić, że działania, które finansują są w zgodzie z prawami człowieka i że istnieje przestrzeń dla zwykłych ludzi, którzy chcą uczestniczyć w rozwoju swojego kraju oraz chcą móc kontrolować instytucje i osoby odpowiedzialne za te działania bez narażania swojego bezpieczeństwa.

Oświadczenie, analizy konkretnych przypadków oraz dodatkowe informacje są dostępne na tej stronie.


Zdjęcie tytułowe: Oregon State University, licencja CC BY-SA 2.0, nie wprowadzano zmian.
Źródło mapy użytej w artykule: Global Witness

Notatki

[1] Raport organizacji Global Witness pt. "On dangerous ground" dostępny jest tutaj

Dokumenty do pobrania: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć