Kiedy pisanie o świecie angażuje?

Prezentujemy artykuł przygotowany przez uczniów i uczennice z Wielokulturowego Liceum Humanistycznego in. Jacka Kuronia w Warszawie po warsztatach dziennikarskich w ramach kampanii "Jedz lokalnie, myśl globalnie!"


Uczestnicząc w zajęciach – warsztatach dziennikarskich, nachodziło nas wiele refleksji, gdy czytaliśmy kolejne teksty podróżniczki Anny Książek i analizowaliśmy je pod kątem rzetelnego dziennikarstwa zgodnie z „Kodeksem w sprawie obrazów i informacji o Południu”. Przyglądaliśmy się strukturze, formie, zabiegom literackim tekstów i postanowiliśmy wyróżnić kilka elementów, które sprawiają, że materiał dziennikarski dotyczący współzależności globalnych angażuje i sprawia, że poddajemy refleksji nasze doświadczenia i zachowania.

Dziennikarstwo faktu – Anna pisze o rzeczach, które można zweryfikować, sytuacjach, ludziach. Wszystkie dane, o których czytamy są do zweryfikowania, osoby-bohaterowie tekstów są opisani dość obszernie, poznajemy ich z wielu stron: w tekstach Ani są opisani na tle ich pracy, pasji, ale również w realiach ich historii rodzinnych i z szerszym kontekstem kulturowym i historycznym. To pozwala na dokładne poznanie bohaterów/bohaterki historii i zrozumienie ich motywacji do działań opisanych w ramach reportażu.

Dziennikarstwo opinii – Ania wyraża opinie swojego bohatera, ale również wyraża swoje opinie. W jaki sposób? Opisuje myśli, motywacje. Takie zestawienie pozwala na zderzenie europocentrycznej opinii z opinią wyrażoną przez przedstawicieli globalnego Południa. To daje szerszą reprezentację myśli i daje możliwość zaprezentowania opinii i zdania, które nie zawsze mamy możliwość poznać w tekstach o krajach globalnego Południa, gdzie zwykle mamy do czynienia jedynie z jednym, reprezentowanym głosem.

Dziennikarstwo refleksji – w tekstach, które analizowaliśmy, autorka wyraża dość głębokie refleksje na temat sytuacji, bohatera, historii, odnosi do swojego życia, relacji i zdarzeń, które są podobne a jednocześnie jej bliższe. Dzięki temu zabiegowi możemy również przełożyć sobie opisywaną historię i odnieść do naszego życia. Anna w tekstach pozwala na dość szeroką interpretację sytuacji, zdarzeń, zachowań i motywacji bohatera, nie odrywając ich od kontekstu kulturowego, co pozwala na podobną refleksję u czytelnika. Nie ocenia sytuacji i zachowań, a jedynie odnosi je do swojego życia codziennego. Według nas taki zabieg pozwala na głębsze zrozumienie historii i daje możliwość szerszej perspektywy dot. zagadnień z reportaży.

Jedną z historii, która nas poruszyła najbardziej jest historia z Laosu, dotycząca przywrócenia tradycji hodowli jedwabników i ręcznego tkania jedwabiu. Został przedstawiony pełny kontekst (historyczny i kulturowy) historii, dzięki czemu czytelnicy mają możliwość głębszego zrozumienia, dlaczego to jest takie ważne, i dlaczego bohaterka jest zdeterminowana do zaangażowania lokalnej społeczności do powrotu do tradycyjnej hodowli i tradycyjnego tkania jedwabiu.

Podobnie z tekstem dotyczącym uprawy ryżu w Malezji, kiedy czytamy o działaniach Tora. Poznając jego historię i ambicje związane z wprowadzaniem społecznej zmiany lokalnie, dzięki szerokiemu opisowi inicjatywy i motywacji Tora, jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego uprawy ryżu bez środków ochrony roślin są dla niego i dla jego lokalnej społeczności tak ważne. 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć