Kibera dla pokoju i rozwoju - znowu działamy w Kenii

W tym roku znowu będziemy współpracować z organizacją Amani Kibera w Kenii na rzecz pokoju i rozwoju. Właśnie zaczynamy nowatorski projekt kampanii społecznej w największym slumsie Nairobi, Kiberze. Naszym celem jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego - jedno z najważniejszych wyzwań w rozwoju każdego kraju. Planujemy wiele działań skierowanych do kobiet, nauczycieli, lokalnych liderów i młodzieży. Nie ma lepszej inwestycji niż pokój i rozwój ludzi.

W 2016 r. Polska Zielona Sieć otrzymała dofinansowanie w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej MSZ na projekt pt. „Kibera dla pokoju i rozwoju – budowanie kompetencji zawodowych nauczycieli, trenerów sportowych i liderów działań propokojowych oraz rozwój lokalnej przedsiębiorczości prowadzonej przez kobiety w Kiberze”.

Dlaczego działania dla pokoju

Kibera to 2 kilometry kwadratowe slumsów, 250 tysięcy ludzi, kilkadziesiąt plemion i wiele wyznań. Tłumacząc z nubijskiego, Kibera to dżungla. A w niej skupiają się wszystkie problemy społeczne.

W przyszłym roku w Kiberze odbędą się wybory, które są równie ważnym, co konfliktowym wydarzeniem. Dziesięć lat temu głosowanie zakończyło się walkami, w których zginęło ponad 1000 osób. Różne grupy etniczne twierdziły, że to ich kandydat wygrał i tak doszło do zamieszek. Wtedy też powstało Amani Kibera, a ich celem stały się działania na rzecz pokoju. Wspólnie z nimi chcemy zrobić wszystko, aby nie dopuścić ponownie do konfliktu.

Wybory dopiero za rok, ale napięcie polityczne już rośnie i angażuje też zwykłych mieszkańców slumsów. Kampania społeczna, którą rozpoczynamy, polegać będzie na podnoszeniu kompetencji zaangażowanych i profesjonalnie wyszkolonych nauczycieli, edukatorów, trenerów i aktywistów propokojowych. Z ich pomocą, a także poprzez lokalne radio Pamoja i wiele dodatkowych wydarzeń (konferencja Peace Talks, koncert, turniej piłkarski) chcemy zrealizować kampanię, która wzmocni pokojowy przekaz w lokalnej społeczności.

Oprócz tego planujemy również szkolić młode kobiety rozpoczynające pierwszą zarobkową pracę w spółdzielni Uwezo, ponieważ silne i aktywne kobiety to szansa na stabilną sytuację społeczności Kibery i spokojną edukację najmłodszych.

Modelowe działania Amani Kibera

Amani Kibera poprzez swoją działalność pokazuje, że nawet w zapalnym tyglu plemion, jakim jest najbiedniejsza dzielnica Nairobi, Kibera, możliwe jest planowanie własnego rozwoju i godnego życia w Kenii. Ich działalność to modelowy przykład wdrażania zasad demokracji, partycypacji w życiu społecznym i pracy na rzecz dobra wspólnego i pokoju. Dlatego cieszymy się, mogąc wspierać naszego kenijskiego partnera.

Od 2008 r. Amani Kibera prowadzi społeczną bibliotekę z centrum komputerowym. W 2013 r. została ona rozbudowana z naszym udziałem. Cieszy się wielką popularnością wśród mieszkańców Kibery. W 2015 r. ruruchomiono też „mobilną bibliotekę”. Specjalnie przystosowany bus ze stałym rozkładem jazdy jest ofertą dla tych, którzy mieszkają dalej.

Oprócz biblioteki Amani Kibera zapoczątkowało projekt Centrum Uwezo (z suahili „możliwość”), który wspiera nastolatki i młode matki z Kibery w zdobywaniu wykształcenia i źródeł zarobkowania. W ostatnich latach Centrum bardzo się rozwinęło. Dziesiątki osób skorzystały z różnych szkoleń.

Zaś osią pracy Amani Kibera z młodzieżą jest idea sportu opartego o wartości: szacunek, fair play, współpraca i pokój. Sport jest elementem edukacji obywatelskiej i edukacji dla pokoju. Organizacja prowadzi całoroczną ligę piłkarską w różnych kategoriach wiekowych, a od 8 lat odbywa się wielki turniej piłkarski dla ponad 1000 dziewcząt i chłopców z pokojowym przesłaniem „Ukabila ni Ujinga” (z suahili „Tribalism is a stupidity”).


Zdjęcie tytułowe: Kobieta przechodzi obok propokojowego hasła "peace wanted alive" w Kiberze, Nairobi, Kenia, 2013. REUTERS/Noor Khamis 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć