Katastrofalna powódź niszczy 18 afrykańskich krajów!

W ostatnim czasie Afrykę Środkową nawiedzają katastrofalne ulewy, które wywołały wielkie powodzie w 18 afrykańskich krajach - Ghanie, Nigerii, Ugandzie, Sudanie, Etiopii, Burkina Faso, Mali czy Nigrze. Potop spowodował już śmierć ponad pół tysiąca ludzi, półtora miliona straciło dach nad głową, setki wiosek odciętych zostało od świata. Zniszczeniu uległy również jesienne plony.

Tak silnych tropikalnych ulew nie pamięta się w Afryce od ponad 30 lat. Dramatyzm sytuacji jest tym większy, że kataklizm dotknął jedne z najbiedniejszych krajów świata, których gospodarka nie będzie w stanie poradzić sobie z odbudową i pomocą powodzianom.

Powódź dotknęła tereny pustynne i półpustynne, doświadczane zazwyczaj przez katastrofalne susze. Niespotykana jest również jej skala - potop objął olbrzymie obszary - pas Afryki Środkowej, od zachodniego do wschodniego jej wybrzeża, stając się katastrofą w skali kontynentu! Mimo, iż Afryka jest ziemią kontrastów, nie sposób nie przypisać obecnej sytuacji ciągowi przyczynowo-skutkowemu coraz wyraźniej manifestujących się globalnych zmian klimatycznych.

Szczególny wydźwięk mają w tym czasie słowa sekretarza generalnego ONZ Ban Ki Mun’a, otwierającego w Nowym Jorku szczyt poświęcony klimatowi - "Mamy wiedzę i technologię, by przeciwdziałać ociepleniu klimatu, ale nie mamy już czasu. Ocena, jaką wystawią przyszłe pokolenia obecnej wspólnocie międzynarodowej, będzie zależeć od jej odpowiedzi na zmiany klimatyczne". Jaka będzie nasza odpowiedź w kontekście tego konkretnego wydarzenia?

Więcej informacji znajdziesz klikając na *, **.


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć