Kampania WYŻYWIĆ ŚWIAT w 2010 roku

Za nami pierwszy rok działań w ramach kampanii WYŻYWIĆ ŚWIAT na rzecz suwerenności żywnościowej i zrównoważonego rolnictwa, którą Polska Zielona Sieć realizuje w partnerstwie z Francuskim Komitetem na rzecz Solidarności Międzynarodowej (CFSI) i Polskim Klubem Ekologicznym – Koło Miejskie w Gliwicach (PKE). Nasza kampania stawia sobie za cel pokazanie, że suwerenność żywnościowa, zrównoważone rolnictwo, lokalne systemy żywnościowe oraz świadoma konsumpcja to rozwiązania, które przynoszą korzyści gospodarcze i społeczne, chronią środowisko naturalne oraz realnie wpływają na polepszenie sytuacji mieszkańców krajów Globalnego Południa, dzięki czemu są skutecznymi sposobami na walkę z problemem głodu na świecie.

Festiwal ŚWIAT NA TALERZU

Najważniejszym wydarzeniem kampanijnym ubiegłego roku była I edycja Festiwalu ŚWIAT NA TALERZU. Skierowana do szerokiej publiczności impreza odbyła się w październiku we Wrocławiu, Krakowie oraz Gliwicach i zgromadziła łącznie ok. 1100 uczestników. Jej tematem przewodnim była promocja idei zrównoważonego rolnictwa, w tym szczególnie lokalnej produkcji i konsumpcji żywności. W każdym z festiwalowych miast miały miejsce projekcje filmów dokumentalnych połączone z debatami, prelekcje i warsztaty oraz koncerty. Wśród filmów zaprezentowanych na Festiwalu znalazły się m.in. nigdy wcześniej nie pokazywane w Polsce dokumenty „Nasiona głodu”,„Jem, więc jestem”, „W sercu lokalności” oraz nagradzane na międzynarodowych festiwalach tytuły „Rewolucja smaku” i „Życie wymyka się spod kontroli”. Podczas Festiwalu we Wrocławiu miała miejsce polska premiera filmu „In Transition” („Przemiana”) o międzynarodowym ruchu „Transition Towns".

Festiwal ŚWIAT NA TALERZU w Gliwicach

Festiwal ŚWIAT NA TALERZU w Gliwicach

Festiwalowe debaty, warsztaty i prelekcje poruszały tematy problemów żywnościowych współczesnego świata i zagrożeń światowej polityki żywnościowej, przemysłowej produkcji żywności i jej alternatyw oraz przyszłości rolnictwa w Polsce i na świecie. Gośćmi Festiwalu byli m.in. Jadwiga Łopata, dr Katarzyna Lisowska, Dariusz Szwed, Michał Olszewski i dr Roman Śniady. Zagrali dla nas uznani wykonawcy – Simeon Lenoir z World Trans System, świetni DJ-e – DJ Kumor i DJ Buttons – oraz młode, dobrze zapowiadające się zespoły – Dub Medicine i Electrones.

We Wrocławiu i Gliwicach imprezami towarzyszącymi Festiwalu były zorganizowane przez naszych lokalnych partnerów (Fundacja EkoRozwoju, Polski Klub Ekologiczny) kiermasze żywności ekologicznej i lokalnej. W Krakowie projekcje filmów odbyły się w ramach 8. Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa człowieka w filmie.

We wszystkich miastach wydarzeniom festiwalowym towarzyszyła prezentacja specjalnie przygotowanej plenerowej wystawy „Żywność i społeczeństwo”, która za pomocą zdjęć i tekstów przedstawia różne aspekty suwerenności żywnościowej, zrównoważonego rolnictwa, ochrony środowiska oraz odpowiedzialnej konsumpcji.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Festiwalu.

Festiwal ŚWIAT NA TALERZU współpracuje ściśle z Festiwalem ALIMENTERRE, który w 2010 roku odbył się we Francji, Belgii, Beninie i Togo.

Konkurs fotograficzny

W ramach Festiwalu ŚWIAT NA TALERZU zorganizowaliśmy także konkurs fotograficzny dla młodzieży szkolnej i akademickiej pt. „Rolnictwo – przyroda i człowiek”, poprzez który chcieliśmy zachęcić młodych ludzi do refleksji nad różnymi aspektami zrównoważonego rolnictwa. Na konkurs napłynęło ponad 500 zdjęć blisko 150 autorów. Rozstrzygnięcie konkursu było dwuczęściowe. W pierwszym etapie trzyosobowe jury wybrało spośród nadesłanych prac 12 najlepszych fotografii. Drugi etap miał charakter internetowego głosowania na najlepsze zdjęcie. Fotografie nagrodzone w konkursie możecie obejrzeć tutaj. Galeria zdjęć z wręczenie nagród do obejrzenia tutaj.

Nagrodzone zdjęcia 12 laureatów zostały opublikowane w wydanym przez Polską Zieloną Sieć kalendarzu edukacyjnym na rok 2011. Tematem przewodnim kalendarza są społeczne, środowiskowe i konsumenckie aspekty zrównoważonego rolnictwa.

Organizacje pozarządowe i decydenci polityczni

Obok wydarzeń przeznaczonych dla szerokiej publiczności, w ramach kampanii WYŻYWIĆ ŚWIAT realizujemy także działania skierowane do przedstawicieli polskich i europejskich organizacji pozarządowych. W 2010 roku odbyły się m.in. spotkania wprowadzające w temat projektu oraz trzydniowe międzynarodowe seminarium w listopadzie w Warszawie. W seminarium pt. „Spójność polityk UE na rzecz rozwoju i suwerenności żywnościowej” wzięło udział ponad 30-tu przedstawicieli organizacji pozarządowych z Polski, Francji, Belgii, Włoch, Portugalii, Niemiec, Estonii, Węgier, Czech i Słowacji. Specjalnym gościem seminarium była Foulematou Camara z Gwinei – wiceprzewodnicząca ROPPA, największego związku organizacji rolniczych Afryki Zachodniej. W czasie seminarium dyskutowaliśmy na temat suwerenności żywnościowej oraz unijnej polityki spójności na rzecz rozwoju szczególnie w związku z trwającymi pracami nad reformą Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013. Rozmawialiśmy także o możliwości wspólnych lub koordynowanych działań w tych tematach, zwłaszcza w perspektywie zbliżającej się prezydencji Polski w UE w drugiej połowie 2011 roku.

Niezwykle istotnym elementem naszej kampanii są także działania rzecznicze skierowane do decydentów politycznych, w tym szczególnie do posłów do Parlamentu Europejskiego, których staramy się uwrażliwić na kwestie suwerenności żywnościowej oraz na konieczność większego uwzględniania przez europejskie polityki rolne, handlowe i rozwojowe sytuacji żywnościowej krajów Globalnego Południa. W minionym roku m.in. opublikowaliśmy 2 numery newslettera „Spójni w walce z głodem!” skierowanego do europarlamentarzystów oraz broszurę „Na rzecz spójności polityk europejskich z działaniami zwalczającymi głód na świecie. Zadania dla parlamentarzystów w Europie i w krajach AKP”.

Obrady JPA w Kinszasie

Obrady JPA w Kinszasie

Przedstawiciele kampanii WYŻYWIĆ ŚWIAT uczestniczyli także jako obserwatorzy w obradach Wspólnego Zgromadzenie Parlamentarne krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) oraz Unii Europejskiej (ang. JPA – Joint Parliamentary Assembly ACP-EU) w Hiszpanii na przełomie marca i kwietnia oraz w Demokratycznej Republice Konga na przełomie listopada i grudnia. W czasie obu obrad staraliśmy się uzyskać poparcie europarlamentarzystów dla rozwiązań i decyzji politycznych spójnych z celami rozwojowymi, a zwłaszcza z walką z głodem i niedożywieniem na świecie. W czasie obrad JPA w Hiszpanii, razem z Polskim Klubem Ekologicznym, Polską Akcją Humanitarną, Francuskim Komitetem na rzecz Solidarności Międzynarodowej oraz SOS Faim – Belgia byliśmy współorganizatorami lunch debaty „Spójność polityk na rzecz walki z głodem. Jaka jest rola JPA?” z udziałem europarlamentarzystów, delegatów z krajów AKP oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Co planujemy w roku 2011?

W bieżącym roku kampania WYŻYWIĆ ŚWIAT będzie kontynuować działania rozpoczęte w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W pierwszej połowie roku czekają nas m.in. publikacja książki na temat suwerenności żywnościowej i zrównoważonego rolnictwa oraz wydanie broszury na temat Wspólnej Polityki Rolnej w perspektywie spójności polityk na rzecz rozwoju. W maju w Budapeszcie będą miały miejsce obrady JPA, podczas których będziemy współorganizować kolejną lunch debatę. Natomiast w drugiej połowie roku, w czasie polskiej prezydencji w UE, razem z naszymi partnerami będziemy współorganizować w Warszawie kolejne seminarium dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz specjalną konferencję z udziałem decydentów politycznych. W tym roku ruszamy także z II edycją Festiwalu ŚWIAT NA TALERZU. Zapraszamy do współpracy! 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć