Zgłoś film na Festiwal Terra di Tutti!

Jeśli dysponujesz zrealizowanym przez siebie filmem poruszającym tematykę sytuacji w krajach globalnego Południa, zrównoważonego rozwoju, zmian klimatu, problemów żywnościowych, praw człowieka i walki z ubóstwem na świecie, to wystartuj w międzynarodowym konkursie na 9. Festiwalu Filmowym Terra di Tutti, który odbędzie się 7-11 października 2015 roku w Bolonii.

Najlepsze filmy zostaną zaprezentowane także na replikach festiwalu w Polsce, Niemczech i na Malcie.

Konkurs jest otwarty dla filmów dokumentalnych, animacji oraz filmów fabularnych o maksymalnej długości 60 minut i zrealizowanych nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 roku. Udział w konkursie jest bezpłatny, a autorów filmów nie obowiązują żadne ograniczenia związane z wiekiem, narodowością i zawodem. Filmy mogą być zrealizowane w dowolnej technice i formacie (spełniającym wymagania regulaminu). Każdy twórca może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 filmy.

Zgłoszenia filmów przyjmowane są do dnia 30 czerwca 2015 r.

Wszystkie informacje na temat festiwalu, przewidywanych nagród oraz wymagań regulaminowych, a także formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: www.terradituttifilmfestival.org

9. edycja Festiwalu Filmowego Terra di Tutti odbywa się w trakcie Europejskiego Roku Rozwoju, którego jednym z wiodących tematów jest szeroko rozumiana problematyka wyżywienia w kontekście postępujących zmian klimatu. Wśród priorytetowych obszarów tematycznych tegorocznej edycji festiwalu są:

- walka z ubóstwem
- zrównoważony rozwój w jego różnych wymiarach (środowisko, społeczeństwo, gospodarka itd.) oraz zaangażowanie obywateli w procesy decyzyjne
- zmiany klimatu, dostęp do zasobów naturalnych oraz ich ochrona, odnawialne źródła energii
- suwerenność żywnościowa, społeczności rolnicze, rozwój obszarów wiejskich, zawłaszczanie ziemi
- ekonomia społeczna i ekonomia dzielenia się
- migracje i zrównoważony rozwój, handel ludźmi
- dostęp do opieki zdrowotnej, walka z AIDS.

Gorąco zachęcamy do udziału!

W Polsce replika Festiwalu Terra di Tutti odbędzie się w listopadzie 2015 roku w Warszawie oraz kilku innych miastach Polski. Festiwal jest częścią kampanii "Klimat dla rolników" realizowanej przez Polską Zieloną Sieć. Kontakt: Emilia Ślimko - emilia@zielonasiec.pl 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć