KONFERENCJA ŻYWNOŚĆ-OGRODY-EDUKACJA

Wraz z Fundacją Otwarty Plan zapraszamy na konferencję pt. Żywność – Ogrody – Edukacja. Do uczestnictwa zapraszamy nauczycielki, nauczycieli, edukatorki oraz edukatorów. Konferencja jest częścią europejskiej kampanii "Jedz lokalnie, myśl globalnie! Od szkolnych ogrodów do zrównoważonych systemów żywnościowych", dedykowanej tematyce żywności we współczesnym świecie.

Data: 4.12.2017 , godz. 11.00-16.15

Miejsce: ul. Lubicz 5, Hotel Europejski w Krakowie

Patronaty honorowe:

Anny Zalewskiej – Ministra Edukacji Narodowej

Jacka Krupy – Marszałka Województwa

Małopolskiego Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Patronat medialny: Magazyn VEGE

Cele konferencji:

popularyzacja działań, materiałów i metod edukacyjnych wypracowanych w kampanii popularyzacja ekologicznego ogrodu szkolnego jako narzędzia edukacji globalnej zwrócenie uwagi na globalne wyzwania, takie jak: dostęp do żywności, zmiany klimatu, negatywny wpływ rolnictwa konwencjonalnego na środowisko, oraz lokalne rozwiązania, oparte na wspieraniu lokalnego i ekologicznego rolnictwa, społeczności rolniczych, odpowiedzialnej konsumpcji żywności oraz tworzeniu inicjatyw na rzecz suwerenności żywnościowej. W celu zgłoszenia się na konferencję, prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Program konferencji (pdf w załączeniu)

10.00 – 11.00 Rejestracja

11.00 – 11.10 Oficjalne rozpoczęcie i przywitanie gości

11.10 – 11.30 Żywność we współczesnym świecie, prowadzenie: Emilia Ślimko, Fundacja Otwarty Plan/Polska Zielona Sieć

11.30 – 12.00 Jak realizować działania dotyczące tematyki żywności w kontekście edukacji globalnej – dobre praktyki kampanii Jedz lokalnie, myśl globalnie! w Polsce, prowadzenie: Magdalena Klarenbach, Fundacja Otwarty Plan/Polska Zielona Sieć

12.00 – 12.30 Syndrom deficytu natury u dzieci i młodzieży – jak temu przeciwdziałać?, Kasper Jakubowski, edukator przyrodniczy/architekt zieleni

12.30 – 12.45 Przerwa kawowa

12.45 – 13.15 Ogród szkolny jako przykład łączenia społeczności, prowadzenie: Dobrosława Egner, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, Piekary Śląskie

13.15 – 13.45 Nasz wielofunkcyjny ogród jako narzędzie edukacyjne dla uczniów/ennic z Specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzenie: Beata Górny, Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa ARKA NOEGO, Katowice

13.45 – 14.45 Przerwa obiadowa

14.45 – 15.30 Jak prowadzić ekologiczny ogród szkolny?, prowadzenie: Beniamin Lazar, nauczyciel permakultury/ogrodnik

15.30 – 16.00 Dyskusja z prelegentami

16.00 – 16.15 Zakończenie konferencji i rozdanie certyfikatów uczestnictwa

Uczestniczkom i uczestnikom przysługuje zwrot kosztów dojazdu na podstawie zachowanych biletów oraz wypełnionego formularza zwrotu kosztów podróży. Miejsce konferencji znajduje się w odległości 5 min. od Dworca PKP/PKS. Podczas konferencji dystrybuowany będzie pakiet edukacyjny Jedz lokalnie, myśl globalnie! (cz.1. i cz. 2. ze scenariuszami zajęć lekcyjnych oraz cz.3 Poradnik Ekologiczny Ogród Szkolny ).

Kontakt: Emilia Ślimko, emilia@otwartyplan.org / Magdalena Klarenbach klara@otwartyplan.org

Organizatorzy: Polska Zielona Sieć zielonasiec.pl eathink2015.org / Fundacja Otwarty Plan otwartyplan.org

Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Dokumenty do pobrania: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć