Jak systemy pomocowe "kopią dołki" pod Milenijnymi Celami Rozwoju?

W nowym raporcie międzynarodowej organizacji WaterAid przeczytać możemy o ryzyku niewypełnienia Milenijnych Celów Rozwoju spowodowanym przez krótkowzroczne systemy pomocowe krajów-dawców pomocy. System pomocowy - jak czytamy w raporcie - musi być zbudowany w oparciu o kompleksowe potrzeby najuboższych, a nie o kaprysy politycznych liderów Globalnej Północy czy najgłośniejsze kampanie prowadzone w krajach rozwiniętych.

Zdrowie, edukacja czy dostęp do wody pitnej to hasła, które muszą zacząć byc traktowane holistycznie, jeśli pomoc faktycznie ma przyczyniać się do rozwoju. Krótki raport wskazuje na konkretnych przykładach, jak często w długofalowych programach pomocowych brakuje tego elementu.

"Podczas gdy ponad 550 milionów dzieci zostało zaszczepionych przeciwko odrze od 2000r., niewiele zostało zrobione, aby zapobiec śmierci 4900 dzieci dziennie z powodu zwykłej biegunki." WaterAid zaznacza w raporcie, że nie postuluje dodania celu, jakim jest dostęp do wody pitnej, do "listy zakupów" bogatych. Efektem refleksji krajów-dawców pomocy powinno być dostrzeżenie powiązań pomiędzy podstawowymi potrzebami a co za tym idzie, mądre i efektywne dostosowanie swoich polityk pomocowych do potrzeb odbiorców.

Ciekawy i zwięzły raport przeczytać można klikając na gwiazdkę *


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć