Jak powstały Cele Zrównoważonego Rozwoju? Ty też możesz mieć w tym udział.

Głównym zadaniem Celów Zrównoważonego Rozwoju jest zakończyć ubóstwo na świecie i dążyć w stronę zrównoważonego rozwoju w każdym kraju. Żeby tak się stało, potrzeba udziału wszystkich bez wyjątku. Nie chodzi tylko o polityków i rządy, ale przede wszystkim o zwykłych ludzi, którzy mają swój wkład w budowanie lepszego świata od samego początku, bo pomogli stworzyć agendę ONZ na 15 lat w postaci Celów Zrównoważonego Rozwoju.

The World We Want (ang. świat jakiego chcemy) to globalna platforma zbierająca głosy osób ze wszystkich państw świata. Jej celem było zapewnić aktywny udział obywateli małych i wielkich, biednych i bogatych krajów, w ustaleniu jakie są podstawowe wyzwania i problemy, z którymi mierzą się osobiście, albo które obserwują wokół siebie. Wypowiadano się na tematy związane z każdą grupą społeczną oraz wszystkimi sektorami. Poruszano bardzo różne problemy: zdrowie, zatrudnienie, dyskryminacja, edukacja, dostęp do wody i pożywienia, transport, pokój, handel, korupcja, problemy kobiet, rolnictwo, rozwój miast, itd.

Każdy, zwykły obywatel świata mógł się wypowiedzieć. Z głosów setek tysięcy ludzi powstała globalna wizja, nad którą zaczęli pracować liderzy oraz eksperci ONZ. W odpowiedzi na nią powstała agenda Celów Zrównoważonego Rozwoju. Nie stworzono jej ponad głowami obywateli, ale razem z nimi, a dzięki temu może lepiej odpowiadać na ich problemy.

Kontynuacją tego działania jest platforma My World 2030 (ang. mój świat 2030), na której każdy może zabrać głos w tej sprawie. Zbierane informacje dotyczą tego, ile osób w ogóle zetknęło się z pojęciem Celów Zrównoważonego Rozwoju, które cele są zdaniem ankietowanych najważniejsze (można wybrać 6 z 17) i jak wygląda ich realizacja.

Ty też możesz się wypowiedzieć, a Twój głos pomoże określić cele rozwoju świata po roku 2030. Na początek wejdź na stronę vote.myworld2015.org. Jak każde głosowanie, tak i to naprawdę się liczy. Jak dotąd zagłosowało prawie 10 mln ludzi i zdaniem większości najistotniejsze jest zapewnienie dobrej edukacji dla wszystkich.


Więcej informacji:
https://www.worldwewant2030.org
http://data.myworld2030.org 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć