Jak pisać rzetelnie i ciekawie?

Jak pisać w sposób interesujący dla czytelników, a jednocześnie rzetelnie i etycznie? O tym mogli dowiedzieć się oraz podyskutować uczniowie i uczennice z 10 szkół partnerskich projektu „Jedz lokalnie, myśl globalnie”.

Celem warsztatów było pogłębienie rozumienia globalnych zależności, wzrost gotowości uczniów i uczennic do aktywnego angażowania się w debatę publiczną oraz pogłębienie zrozumienia, że rzetelne dziennikarstwo wolne od uprzedzeń i stereotypów jest niezbędne w budowaniu sprawiedliwego świata.

Warsztaty odbyły się w październiku i listopadzie 2016 r., a poprowadziła je Magdalena Noszczyk, doświadczona trenerka w temacie edukacji globalnej. Szczególnie dla nas ważne było, aby uczniowie i uczennice zapoznali się z wartościami i praktyczną realizacją „Kodeksu obrazów i wiadomości nt. globalnego Południa”, z odniesieniem do tematyki projektu. Skupialiśmy się tutaj zwłaszcza na 2. Celu Zrównoważonego Rozwoju, jakim jest eliminacja głodu, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i lepszego odżywiania się oraz promowanie zrównoważonego rozwoju.

Uczniowie i uczennice dyskutowali o manipulacji w mediach, stereotypizujących opisach, uogólnieniach i treściach dyskryminujących. Podczas warsztatów dowiedzieli się również jak wygląda warsztat dziennikarstwa obywatelskiego oraz zapoznali się z zasadami publikowania treści w mediach społecznościowych.

Efektem warsztatów było opracowanie 10 planów kampanii informacyjnej (1 plan na szkołę) w mediach społecznościowych, które uwzględniają zagadnienia merytoryczne projektu w zakresie edukacji globalnej oraz artykuły przygotowane przez uczniów i uczennice, które zaprezentujemy na naszej stronie.

Po zrealizowaniu wszystkich warsztatów odbył się webinar z zaproszonym gościem - Anną Książek, podróżniczką, reportażystką i aktywistką zajmującą się tematyką globalnego Południa oraz aktywną w mediach społecznościowych. Jego celem było pogłębienie wiedzy uczniów i uczennic na temat warsztatu pracy w krajach globalnego Południa. 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć