Jak kenijscy rolnicy adaptują się do zmian klimatu? (cz. II)

Przedstawiamy drugą serię krótkich reportaży (w języku angielskim), w których drobni rolnicy z Kenii opowiadają o lokalnych sposobach adaptowania się do zmieniającego się klimatu. Z pierwszą serią filmów mogliście zapoznać się tutaj.

Celeste Thia Kangani i Julia Ndia z wioski Karurumo w Kenii to małżeństwo rolników, którzy pomimo swojego podeszłego wieku muszą opiekować się osieroconymi wnukami oraz stawiać czoła problemom związanym ze zmniejszającymi się plonami. W reportażu opowiadają, że teraz rzadziej padają deszcze, ale żadne z nich nie wie, dlaczego tak się dzieje. Dawniej Celeste i Julia sadzili słodkie ziemniaki i maniok, które dawały dobre plony, ale teraz sytuacja się zmieniła i po raz pierwszy muszą używać nawozów.


Celeste M. Nyaga z wioski Karwe w Kenii opowiada o tym, jak nowe odmiany nasion oraz szkolenia na temat różnych rolniczych technik pomagają kenijskim rolnikom adaptować się do wyzwań spowodowanych przez zmieniającą się strukturę opadów.


Ruth Marigu Njue jest samotną matką opiekującą się dziesięciorgiem dzieci w wiosce Kururumo. Uprawa roli jest dla niej obecnie dużo trudniejsza niż dawniej z powodu wielu problemów wynikających z ocieplenia klimatu i mniejszej ilości opadów deszczu. W reportażu opowiada o szybko rosnących odmianach roślin, które zaczęła uprawiać, aby uniknąć chorób i szkodników i w ten sposób zaadaptować się do zmieniającego się klimatu. Jako sposób radzenia sobie z suszami, zaczęła także sadzić wokół swojego gospodarstwa więcej drzew, które mają sprzyjać powstawaniu opadów.


Źródło: CCAFS


stopka 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć