Jak indyjscy rolnicy adaptują się do zmian klimatu? (cz. I)

Zapraszamy do obejrzenia kolejnej serii krótkich reportaży (w języku angielskim) przedstawiających zmagania drobnych rolników w krajach globalnego Południa z konsekwencjami zmian klimatu. Tym razem o sposobach adaptacji do zmieniającego się klimatu opowiadają rolnicy i rolniczki z Indii.

Ardaman Singh jest doświadczonym indyjskim rolnikiem, który uprawia ziemię od 35 lat. W reportażu opowiada o problemach stwarzanych przez zmiany klimatu. Coraz bardziej nieregularne opady deszczu i zmiana średnich temperatur negatywnie wpływają na plony. Ardaman Singh stara się zrekompensować straty w dochodach, uprawiając obok tradycyjnych zbóż również warzywa i rośliny pastewne. Lokalni rolnicy adaptują się do zmieniających się warunków klimatycznych także poprzez włączanie do upraw odmian ryżu, które mają krótsze okresy wzrostu i potrzebują mniej wody.


Mohamed Fakir jest producentem krowiego mleka w Punjabie. W reportażu opisuje, jak jego produkcja systematycznie spada, głównie z powodu zmian klimatu oraz braku wody i odpowiedniej infrastruktury. Mohameda martwi też spadek liczby rolników, którzy decydują się uprawiać rośliny paszowe. Wyjaśnia, że obecnie rolnicy wolą uprawiać inne rośliny na sprzedaż i tym samym producentom mleka jest coraz trudniej uzyskać wystarczającą ilość paszy dla zwierząt.


Indramani Kumari jest rolniczką ze wsi Jamnapur. W reportażu opowiada o tym, jak brak wody i problemy z uprawami czynią życie mieszkańców wsi coraz trudniejszym. Z powodu zmian klimatu pola przynoszą mniejsze plony, studnie i rzeki wysychają, a młodzi ludzie opuszczają wieś. Coraz więcej osób cierpi głód.


Anil Kumar-Singh mieszka z rodziną w Jamnapurze, gdzie uprawia niewielkie pole. W reportażu mówi o problemach dla lokalnego rolnictwa wynikających ze zmieniającego się klimatu. Konsekwencją braku opadów jest coraz niższy poziom wód gruntowych i gorsze plony. Niestety, brak odpowiedniej infrastruktury elektrycznej nie pozwala im na korzystanie z pomp wodnych, które ułatwiłyby nawadnianie pól.


Źródło: CCAFS


stopka 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć