“Jak Unia Europejska finansuje pomoc rozwojową dla Globalnego Południa”

Zaproszenie na warsztat:

"Jak Unia Europejska finansuje pomoc rozwojową dla Globalnego Południa"

Kwoty, które Unia Europejska raportuje jako świadczoną pomoc rozwojową, stawiają ją na pozycji światowego lidera. Ta pomoc to również pieniądze nowych krajów członkowskich i współuczestnictwo rządów tych krajów w kształtowaniu unijnej polityki pomocowej. Niestety zrównoważony rozwój krajów Globalnego Południa mimo deklarowanych ogromnych kwot wsparcia nadal stoi pod znakiem zapytania. Raporty międzynarodowych organizacji monitorujących wypełnianie podjętych przez kraje UE zobowiązań wskazują, że jeśli Unia nie zmieni diametralnie swojej polityki, raportowane kwoty nie przełożą się na osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju.

Logo: PZS i Grupa Zagranica

Logo: PZS i Grupa Zagranica

Dlatego też organizacje pozarządowe z krajów UE, które chcą wspierać zrównoważony rozwój krajów Globalnego Południa, muszą być świadome faktu, że kształtowanie polityki rozwojowej na poziomie politycznych decyzji, planów i strategii jest ważnym zagadnieniem, któremu warto poświęcić więcej uwagi. Zaangażowanie sektora pozarządowego oznacza publiczną dyskusję i wypracowanie jasnego przekazu skierowanego do osób czy instytucji kluczowych z punktu widzenia globalnego rozwoju.

Warsztat “Jak Unia Europejska finansuje pomoc rozwojową dla Globalnego Południa”
Organizator: Polska Zielona Sieć we współpracy z Grupą Zagranica
Prowadzący warsztat: Florent Sebban, koordynator programu “Finansowanie pomocy rozwojowej” we francuskiej platformie Coordination Sud
Kiedy: 8. maja 2008r.
Gdzie: siedziba Fundacji im. S.Batorego (ul. Sapieżyńska 10a, Warszawa)
Język spotkania: angielski

Zainteresowanych uczestnictwem w warsztacie prosimy o wysłanie kwestionariusza zgłoszeniowego e-mailem na adres: ola@globalnepoludnie.pl

Termin nadsyłania kwestionariuszy: 30 kwietnia 2008r.

Program:  
11:00 – 13:00 I część Warsztat: rzecznictwo związane z pomocą rozwojową
  Przygotowanie do spotkania GAERC, maj 2008
  Opublikowanie raportu Aid Watch, maj 2008
Zwiększanie efektywności pomocy, w kontekście zbliżającego się High Level Forum on Aid Effectiveness (więcej informacji: www.aidharmonization.org, www.accrahlf.net)
13:00-14:00 Lunch  
14:00 – 16:00 II część Prezentacja: program pomocy Wspólnoty Europejskiej
Wprowadzenie do programu działań Coordination Sud związanego z francuską prezydencją (druga połowa 2008r.)
Europejski Instrument Partnerstwa i Sąsiedztwa (ENPI)
Europejski Fundusz Rozwoju
Warsztat: przygotowanie do wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009r.

Dokumenty do pobrania: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć