Inwestycje rozwojowe EBI pogłebiają ubóstwo

Koalicja Counter Balance prezentuje pierwszy, szczegółowy raport na temat pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) przeznaczonych na przedsięwzięcia rozwojowe, których inwestorzy unikają płacenia podatków dzięki rajom podatkowym.

Raport zatytułowany “Flying in the face of development. How European Investment Bank loans enable tax havens” (Inwestycje rozwojowe - czyli jak Europejski Bank Inwestycyjny wspiera raje podatkowe. ) został napisany, na zlecenie koalicji, przez Martę Ruiz - analityka ds. polityki Europejskiej Sieci ds. Zadłużenia i Rozwoju (EURODAD).

Badania pokazują, ze istnieje długa lista klientów EBI i inwestycji w krajach rozwijających się, które korzystają z udogodnień rajów podatkowych i podobnych rozwiązań umożliwiających nie płacenie podatków ” mówi Desislava Stoyanova, koordynatorka koalicji Counter Balance. “Jednym z najbardziej popularnych rajów podatkowych dla inwestycji w Afryce jest Mauritius. Polityka Banku wspiera w ten sposób współzawodnictwo podatkowe, pozwala na tajne operacje bankowe i tym samym na korupcje oraz na ucieczkę kapitału. Kraje, w których ma miejsce inwestycja „rozwojowa” są pozbawiane wpływów podatkowych, co w rezultacie przyczynia się to do hamowania rozwoju krajów najbiedniejszych i pogłębiania ubóstwa.

Europejski Bank Inwestycyjny jest głównym bankiem Unii Europejskiej, który udziela coraz większej liczby pożyczek poza Unią. Z możliwością udzielenia pożyczek o łącznej wartości 27.8 miliarda euro w latach 2007 – 2013 ( z wyłączeniem krajów Afryki Karaibów i Pacyfiku ), EBI jest wiodącą instytucją finansową, operującą globalnie w imieniu UE i jej krajów członkowskich, interesariuszy EBI. Finansowanie EBI w krajach rozwijających się jest regulowane decyzjami Rady Unii Europejskiej Unii Europejskiej, w zależności od regionu operacji . Na przykład w ciągu następnych trzech lat EBI zainwestuje 2 miliardy euro w Afryce w kontekście kryzysu ekonomicznego, głównie w przedsięwzięcia energetyczne, infrastrukturalne i wzmacniające sektor finansowy.

[*W ciągu ostatnich pięciu lat, EBI udzieliło pożyczek w wysokości 5.66 miliarda euro najbardziej znanym beneficjentom rajów podatkowych z Wielkiej Brytanii, Francji i Holandii, podczas gdy 210 milionów euro trafiło do różnego rodzaju funduszy afrykańskich, również używających rajów podatkowych.*] Ponadto, niektóre z głównych przedsięwzięć infrastrukturalnych finansowanych przez EBI w ramach polityki rozwojowej maja bliskie powiązania z rajami podatkowymi – ma to miejsce w przypadku pożyczek globalnych udzielanych przez EBI 1.

Pełna lista klientów EBI w 2008/2009 znajduje się na 24 tej stronie raportu.

Raport potwierdza nasze wcześniejsze przypuszczenia: Europejski Bank Inwestycyjny posiada ograniczone możliwości w zakresie oceny klientów” dodaje Desislava Stoyanova, koordynatorka koalicji Counter Balance. „Jesteśmy zaniepokojeni faktem, iż EBI w przeciągu ostatnich lat zdołał prześwietlić jedynie 4 projekty, których sponsorzy byli podejrzani o korzystanie z rajów podatkowych. Według naszych badań stanowi to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Jako Koalicja domagamy się aby przywódcy krajów Unii Europejskiej, interesariusze EBI wypełniali międzynarodowe zobowiązania, o których głośno mówią na międzynarodowym forum np. w trakcie szczytu G20.”

Ponadto Globalne pożyczki udzielane przez EBI również nie są monitorowane, jako że udzielane są na podstawie zaufania dla największych banków europejskich będących jednocześnie największymi beneficjentami rajów podatkowych. Proces monitoringu klientów i inwestycji po zatwierdzeniu przez EBI projektu polega na tym, że firmy, które otrzymują od banku pieniądze mają w przypadku znacznej zmiany poinformować o niej bank, co często jest wbrew interesom firmy.

Co więcej, w rzadkich przypadkach stwierdzenia przez bank, że sponsor korzystał z rajów podatkowych, sankcje stosowane przez EBI są niewystarczające – informacja o wszczęciu postępowania nie jest upubliczniana a firma taka może się starać o inne pożyczki od EBI do momentu, gdy nie zapadnie wyrok sądowy w tej sprawie.

[*Polityka Banku w połączeniu z brakiem przejrzystości, która uniemożliwia obywatelom dostęp do informacji publicznych na temat oceny przedsięwzięć, poddaje w wątpliwość twierdzenie, iż pieniądze banku są dystrybuowane w sposób zgodny z prawem i nie naruszającym polityki EBI odnośnie korupcji i oszustw.*]

Promocja postępowych systemów podatkowych, wzmocnienie administracji podatkowej i walka z rajami podatkowymi to niezmiernie ważne kwestie w sferze funduszy rozwojowych, które muszą mieć odzwierciedlenie w europejskich inwestycjach na terytorium krajów rozwijających się jako część spójnej polityki rozwojowej państw europejskich” dodaje Desislava Stoyanova, koordynatorka koalicji Counter Balance.

Pełna wersja raportu w angielskiej wersji językowej: http://www.counterbalance-eib.org/c...


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć