Indie i Chiny nie podpiszą drugiego Kyoto?

Kraje rozwijające się, w tym Indie i Chiny, są niechętne podpisaniu nowego międzynarodowego układu klimatycznego, który zastąpi protokół z Kioto w 2012 roku.

Uzasadniają to faktem, że bogate kraje nie dają przykładu w wypełnianiu planów ustalonych w protokole dot. redukcji emisji dwutlenku węgla.

Rajendra Pachauri, przewodniczący Międzyrządowego Zespółu do spraw Zmian Klimatu (więcej o IPCC na Wikipedii) powiedział, że zbyt wiele bogatych krajów, włączając w to USA poniosły porażkę w działaniach, które mogłyby potencjalnie przekonać kraje rozwijające się do podpisania w przyszłym roku protokołu w Kopenhadze.

Pachauri powiedział, że Niemcy dały dobry przykład inwestując znaczne środki w stosowanie energii odnawialnych. Z kolei Wielka Brytania spisała się nieźle będąc na dobrej drodze ku zmniejszeniu emisji gazów ciepłowniczych zgodnie z protokołem z Kioto.

Pachauri twierdzi, że wciąż jest czas na to, by kraje rozwinięte przekonały Indie i Chiny do podpisania w przyszłym roku nowego układu, ale to wymagałoby przedsięwzięcia poważnych działań w najbliższych miesiącach.

Powiedział też, że coraz większe środki będą musiały być przeznaczane dla najbiedniejszych krajów w celu przystosowania do globalnego ocieplenia.

Źródło: Guardian


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć