IX Światowe Forum Społeczne

W Belém, w Brazylii zakończyło się IX Światowe Forum Społeczne (ang. World Social Forum - WSF). Na konferencji wg szacunków organizatorów miało pojawić się ok. 100 000 uczestników w tym przedstawiciele około 4000 organizacji pozarządowych.

WSF to spotkania ludzi, którzy promują alternatywny model globalizacji, w przeciwieństwie do promowanego przez niekórych ekonomistów i korporacje modelu neoliberalnego.

Alternatywa dla Davos

Forum Społeczne ma stanowić alternatywę i przeciwwagę dla odbywającego się w podobnym terminie, w Davos Światowego Forum Gospodarczego (ang. World Economic Forum, WEF), które jest corocznym spotkaniem prezesów wielkich korporacji oraz przywódców politycznych.

Dziś, około 1 miliarda ludzi żyje w skrajnej biedzie i głodzie, bez dostępu do czystej wody, nie mówiąc już o pomocy medycznej czy edukacji.

Wg krytyków corocznych spotkań WEF, są one przede wszystkim okazją do zacieśniania współpracy korporacji z rządami w kwestii realizacji neoliberalnych postulatów takich jak deregulacja, prywatyzacja.

Cele spotkania w Belém

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania w Belém był problem lasów Amazonii, zarówno z ekologicznego, jak i społeczneo punktu widzenia.

Spotkanie było dobrą okazją do tego, by społeczności z całego świata mogły wyrazić swoje obawy co do zdolności konkretnych działań rządów w zakresie globalnego kryzysu, który pogłębia dramat najbiedniejszych społeczności. Rosnące ceny żywności wpędzają w spiralę głodu kolejne 100 milionów ludzi. Dziś, około 1 miliarda ludzi żyje w skrajnej biedzie i głodzie, bez dostępu do czystej wody, nie mówiąc już o pomocy medycznej czy edukacji.

Jednym z najważniejszych problemów ludzkości, poruszanych na spotkaniu w Belém były zmiany klimatyczne, które coraz bardziej dają się we znaki biednym społecznościom, tym, które - z przyczyn ekonomicznych - są niezdolne do adaptacji.

Więcej informacji na stronach:


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć