II Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej

Zapraszamy na Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej w sobotę, 20 września 2008 w godz. 11.00 - 19.00 w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pomiędzy ul. Królewską a ul. Ossolińskich.

Akcja dla Globalnego Południa Polskiej Zielonej Sieci będzie przedstawiać swoje działania na II Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej.

Ze strony polskapomoc.gov.pl:

Przyjdź i zobacz, jak Polska pomaga światu Zapoznaj się z działalnością Polski w dziedzinie współpracy rozwojowej oraz budowy demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Podczas Forum zaprezentowane zostaną os