I Międzynarodowa Konferencja z cyklu: Dylematy Rozwoju w XXI

Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych WGiSR, Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w I Międzynarodowej Konferencji z cyklu: Dylematy Rozwoju w XXI w. pt. AFRICA AND THE WORLD IN THE 21ST CENTURY. PERSPECTIVES ON DEVELOPMENT

Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2007 r. przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa Kampus główny UW, Stary BUW.

Celem Konferencji jest stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń między polskimi środowiskami naukowymi, zajmującymi się problemami rozwoju Afryki, a wybitnymi uczonymi zagranicznymi z tej dziedziny. Przeprowadzenie Konferencji na Uniwersytecie Warszawskim pozwoli na pełną i bezpośrednią prezentację polskich osiągnięć, prowadzącą do rozszerzenia współpracy naukowców z różnych krajów w dziedzinie badań i realizacji międzynarodowych programów rozwojowych w Afryce.

Konferencja ma otwarty charakter. Zaproszone są wszystkie osoby, którym bliskie są problemy Afryki i globalnego rozwoju.

W czasie Konferencji odbędzie się pięć dwugodzinnych sesji panelowych, do których wprowadzenia dokonają zaproszeni goście.

9 LISTOPADA 2007 R., PIĄTEK / 9th NOVEMBER 200R, FRIDAY

9.30-10.00 Słowo Wstępne Welcome Words 10.00-12.00 Historyczne uwarunkowania rozwoju w Afryce Historical Perspectives on African Development Jean-Claude Berthelemy Grzegorz W. Kołodko Penda Mbow Jan J. Milewski 13.00-15.00 Ubóstwo w Afryce: rozmiary, wskaźniki, trendy i kwestie moralne African Poverty: Dimensions, Measures, Trends & Moral Issues Władysław Dowbor Maciej Grabowski Izabela Łęcka 15.30-17.30 Gospodarki afrykańskie i wspólnota międzynarodowa: rynki, handel, inwestycje African Economies and International Community: Markets, Trade, Investments. Olivier de Boysson Andrzej Gąsowski Maciej Grabowski Richard Mbewe

10 LISTOPADA 2007 R., SOBOTA / 10th NOVEMBER 2007, SATURDAY

9.30-11.30 Pomoc dla Afryki: doświadczenia przeszłości i wizje przyszłości Aid for Africa: Past Experience and Future Perspectives Paweł Bagiński Ryszard Piasecki Eugeniusz Rzewuski Ryszard Vorbrich 12.00-14.00 Afryka i bezpieczeństwo międzynarodowe Africa and International Security Krzysztof A. Dobrzański Krzysztof Karolczak Elizabeth Sidiropoulos Kamil Zajączkowski

Po każdej sesji wprowadzającej zapraszamy Państwa do udziału w dyskusji. W czasie trwania sesji panelowych dostępne będzie tłumaczenie symultaniczne na język polski i angielski.

W przerwach Konferencji odbywać się będą prezentacje dorobku organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju w Afryce i propagowania wiedzy o Afryce w Polsce: Simba Friends, Polskiej Akcji Humanitarnej, Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie zgłoszenia on-line (conference-ikr@uw.edu.pl).

Do udziału w panelach dyskusyjnych zaproszeni zostali naukowcy z Europy i Afryki – wybitni specjaliści w zakresie tematyki rozwoju. Stworzy to doskonałą okazję do poznania najnowszych trendów w światowych badaniach nad miejscem i przyszłością Afryki w globalizującym się świecie.

Komitet Naukowy Konferencji:

Prof. dr hab. Jan J. Milewski – Przewodniczący Dr Katarzyna Czaplicka – koordynator Konferencji Dr Wiesław Lizak Dr Eugeniusz Rzewuski Dr Katarzyna Szarzec Dr Krzysztof Trzciński

Biuro Konferencji:

Anna Dudek – sekretariat Konferencji Piotr Cykowski – asystent koordynatora Konferencji

Źródło: http://www.globalnyrozwoj.edu.pl/


Galeria:

 
 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć