Haiti poza priorytetami Polski

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Wojciechowski powiedział w Polskim Radiu (http://www.polskieradio.pl/wiadomos...):

"Pomoc dla Haiti nie jest dla Polski priorytetem"

Powiedział także:

"Budżet nie jest rozciągliwy, więc nie ma możliwości jego zwiększania."

oraz

"Nigdy priorytetem Polski nie były kraje dalekie zamorskie. Zawsze były to na przykład kraje w ramach Partnerstwa Wschodniego."

Różne są opinie dotyczące koncentracji polskich wysiłków rozwojowych na Wschodzie Europy — przede wszystkim kwestionuje się motywację pomocy, która bez wątpienia ma charakter polityczny i służy "wzmocnieniu pozycji Polski w regionie" oraz innym celom, które znacząco rozmijają się z Milenijnymi Celami Rozwoju.

Polska przekaże na błyskawiczną dla Haiti 50 000$, czyli ok. 150 000 zł — niewiele...

Dla porównania, Polska planuje wykorzystać w 2010 r., 24-25 mld zł funduszy unijnych (http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/...), czyli de facto środków pomocowych dla Polski, po to by nasz kraj dogonił lepiej rozwinięte kraje Unii.

W obliczu tego, że:

— nasze zaangażowanie powinno być większe.

Dla przykładu, w ramach Partnerstwa Wchodniego, Polska wsparła budowę białoruskiej TV Bielsat, kwotą 16 mln zł. Do kanału ma dostęp do niej około 6-7% Białorusinów (http://wiadomosci.mediarun.pl/news/24742), ponieważ tylko taki procent populacji posiada antenę satelitarną.

Pomóż Haiti zamiast Polski — dowiedz się jak pomóc Haiti.

Zapraszam do dyskusji.Dodaj komentarz — zapraszamy do dyskusji!

 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć