Grupa Zagranica oburzona polskim stanowiskiem ws. uchodźców

Stanowisko Grupy Zagranica* ws. polityki Rządu RP wobec przyjmowania uchodźców

Warszawa, 24 czerwca 2015

Organizacje pozarządowe zrzeszone w Grupie Zagranica wyrażają swoje głębokie rozczarowanie i stanowczy sprzeciw wobec stanowiska Rządu RP w sprawie odrzucenia planu Komisji Europejskiej dotyczącego wprowadzenia obowiązkowych kwot migrantów przyjmowanych przez kraje UE w ramach programów relokacji oraz przesiedlenia.

W związku z tragediami na Morzu Śródziemnym, a także dramatyczną sytuacją w przeludnionych obozach dla uchodźców w Grecji oraz Włoszech, pragniemy wyraźnie zaakcentować, że wszystkie kraje Unii Europejskiej, w tym Polska, mają obowiązek moralny i prawny, solidarnie podjąć działania i odpowiedzialność za przyjęcie uchodźców z Syrii, Erytrei, z krajów północnej Afryki, Bliskiego Wschodu i Rogu Afryki.

Polska, jako sygnatariusz Konwencji Genewskiej z 1951 roku oraz państwo członkowskie UE powinna pomóc uchodźcom oraz, w imię solidarności między społeczeństwami w Europie, wesprzeć wysiłki krajów „pierwszego kontaktu” tj. Włoch i Grecji, do których docierają uchodźcy.

Proponowany przez Komisję Europejską plan zakłada, że Polska byłaby zobowiązana do przyjęcia w ramach przesiedlenia i relokacji łącznie 3621 osób. Chętnie wesprzemy wysiłki Rządu w tym zakresie i oferujemy naszą pomoc w tworzeniu i prowadzeniu programów integracyjnych.

Deklarację polskiego rządu o sprzeciwie wobec propozycji Komisji Europejskiej odbieramy z niedowierzaniem i wstydem. Jeśli nazywamy Polskę „kolebką solidarności”, jeśli deklarujemy, że wolność i prawa człowieka są nam drogie, jesteśmy zobowiązani do niesienia pomocy innym, którzy nie mają możliwości powrotu do swojego kraju. W czasach, gdy protesty przeciwko zniewoleniu były powszechne, gdy uciekaliśmy z kraju w obawie o swoje życie, w poszukiwaniu bezpieczeństwa i lepszej przyszłości, liczyliśmy na pomoc innych. I ta pomoc nadchodziła. Dawano nam schronienie, pracę i nadzieję. Czas abyśmy zaczęli spłacać ten dług i co równie ważne, byli wierni ideom, które doprowadziły do zmiany systemu i pozwalają nam godnie żyć.Apelujemy do Rządu RP o zmianę stanowiska i oczekujemy podjęcia bezzwłocznych działań i opracowania planu, który w długofalowej perspektywie zapewni uchodźcom warunki do bezpiecznego, godnego życia i możliwość integracji ze społeczeństwem. Deklarujemy gotowość do współpracy przy tworzeniu efektywnego systemu niesienia pomocy i pracy z nowymi grupami uchodźców w Polsce.

Polska jako członek UE oraz państwo – strona Konwencji Genewskiej z 1951 roku, nie może pozostać obojętna na losy tysięcy uchodźców i powinna podjąć stanowcze działania w celu ochrony ich praw.

*Grupa Zagranica jest federacją polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną. Do Grupy Zagranica należy obecnie 61 organizacji, w tym Polska Zielona Sieć.


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć