Gra FAIR TRAIN w Katowicach

W dniu 16.11.2016 w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej w Katowicach odbyła się VI edycja gry miejskiej FAIR TRAIN pod hasłem “Razem dla pokoju”. Polska Zielona Sieć razem z Fundacją Otwarty Plan były partnerami merytorycznymi głównego organizatora – Akademickiego Zespołu Szkół w Piekarach Śląskich.

Gra skierowana była do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli. Jej najważniejszymi celami było przekazanie wiedzy z zakresu edukacji globalnej i Celów Zrównoważonego Rozwoju na lata 2015-2030 młodzieży i nauczycielom, zwrócenie uwagi na globalne wyzwania i zachęcenie do poszukiwania ich rozwiązań, zachęcenie do aktywności w czynieniu świata bardziej sprawiedliwym i przyjaznym oraz rozwijanie u młodzieży umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. Do udziału w grze zostało zakwalifikowanych 36 zespołów 3-osobowych.

W październiku w szkołach partnerskich projektu odbyły się warsztaty dla liderów (uczniów), przygotowujących stacje gry pt. „Poznajmy Cele Zrównoważonego Rozwoju! Gra miejska Fair Train w Katowicach”. Łącznie odbyło się 12 warsztatów, w których udział wzięło 86 uczniów. Ich głównym celem było podniesienie wiedzy uczniów na temat wybranego SDG oraz przełożenie tej wiedzy na wymyślenie, opracowanie merytoryczne oraz przygotowanie zadania praktycznego dla uczestników gry Fair Train. Warsztaty prowadziła ekspertka ds. edukacji globalnej Magdalena Noszczyk.

Gra składała się 13 stacji tematycznych, rozlokowanych w ścisłym centrum Katowic. Zadaniem uczniów i uczennic, biorących udział w grze, było wykonanie zadań na każdej ze stacji oraz odpowiedzenie na pytania z quizów, w zamian za co zbierali punkty „pasażerów” w drodze do bardziej sprawiedliwego świata (stąd nazwa Fair Train). Trzy wygrane drużyny z IV Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach, Gimnazjum nr 20 w Katowicach oraz Zespołu Szkół Sportowych nr 2 w Chorzowie zostały nagrodzone wycieczką do Parlamentu Europejskiego ufundowaną przez europosła Jana Olbrychta.

W związku z dużą popularnością gry w woj. śląskim pozyskano liczne patronaty, w tym patronat honorowy od następujących osób i instytucji: Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa, Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer, Prezydent Miasta Sosnowiec Arkadiusz Chęciński, Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińskiej-Duraj, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Fundacja „Koalicja Sprawiedliwego Handlu – FAIRTRADE POLSKA”, Polska Akcja Humanitarna oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. W grze udział wzięło łącznie 243 osób, w tym 195 uczniów i uczennic oraz 48 nauczycieli i nauczycielek.

Gra była współfinansowana m.in. w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Unii Europejskiej, jako jedno z działań kampanii „Jedz lokalnie, myśl globalnie! Kampania edukacyjno-aktywizująca dla szkół”. 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć