Dla mediów - podsumowanie działań w 2011r.

Dwie plantacje ananasów, dwie pasieki, kobiece stowarzyszenia produkujące materiały batikowe, szkolenia dla przeszło 400 rolników, budowa szkoły, renowacja oraz wyposażenie centrum produkcji masła shea zatrudniającego 100 kobiet, naprawa oraz budowa 5 studni w rejonie Volta i Północnym oraz dystrybucja 500 moskitier - to wymierne rezultaty, prowadzonej od 2006 roku współpracy Polskiej Zielonej Sieci z organizacją pozarządową Friends of the Earth (FOE) Ghana oraz ghanijskimi rolnikami.

Doświadczenie lokalnego partnera FOE, wywiady z miejscowymi władzami oraz liderami pozwoliły Polskiej Zielonej Sieci na dokonanie analizy potrzeb, wypracowanie Strategii Rozwoju Obszarów Vakpo - Todzi na lata 2009-20111 pomoc mieszkańcom regionu w obszarach dla nich priorytetowych. Wszystkie realizowane działania kładły szczególny nacisk na to, by poprawa waruków życiowych ludzi nie wiązała się z pogorszeniem się stanu środowiska naturalnego – Polska Zielona Sieć jest bowiem związkiem 10 ekologicznych stowarzyszeń działających na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Ostatnie 5 lat pracy w Ghanie było dla nas niezwykłym doświadczeniem pracy w obszarze odmiennym kulturowo z ludźmi, którzy żyją w warunkach ekstremalnych. Efekty tej współpracy, o których dziś mówimy z satysfakcją, nie byłyby możliwe, gdyby ghanijscy rolnicy nie wykazali inicjatywy. To oni szukali pomysłów na działalność zarobkową, to oni dziś samodzielnie rozwijają rozpoczęte wspólnie przedsięwzięcia dające im finansowe korzyści.

Pomoc ludziom zamieszkującym obszary rolnicze okazała się bardzo istotna również przez wzgląd na dotkliwe skutki zmian klimatu oddziałujące na rolnictwo, z którego utrzymuje się zdecydowana większość mieszkańców całej Afryki. Ważnymi obszarami wsparcia była również edukacja, ponieważ w regionie analfabetyzm sięga 75% oraz profilaktyka antymalaryczna - z powodu malarii w Ghanie tylko w 2010 roku umarło 3000 osób.

Ponadto, w ramach informowania polskiego społeczeństwa, Polska Zielona Sieć zorganizowała do tej pory cztery razy wydarzenie kulturalno – muzyczne „Noc dla Afryki”, które poświęcone jest najgorętszym wyzwaniom kontynentu.

W tym roku przygotowaliśmy atrakcyjną dokumentację zdjęciową, niebawem na naszej stronie będzie można zobaczyć filmy z Ghany, zorganizowaliśmy również wyjazd studyjny dla polskich dziennikarzy, dzięki czemu powstanie szereg materiałów, które pozwolą na szerzenie wiedzy na tematy rozwojowe wśród Polaków.

To budujące, że Polacy chcą pomagać biedniejszym sąsiadom – nie tylko tym najbliższym, lecz także tym mieszkającym tysiące kilometrów stąd. Mamy nadzieję, że zdobyte przez nas doświadczenie jeszcze nie raz przyczyni się do tego, że gdzieś na świecie ludzie będą mogli żyć w zgodzie ze swoimi potrzebami nie niszcząc przy tym środowiska. 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć