Gender w edukacji rozwojowej - warsztaty w Krakowie

Fundacja Przestrzeń Kobiet i Fundacja Innowacyjnych Przedsięwzięć Społecznych serdecznie zapraszają do udziału w cyklu szkoleniowym Gender w edukacji rozwojowej. Czy równość płci jest niezbędna do rozwoju?

Zajęcia przeznaczone są dla:

- pracowników/pracowniczek instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji rozwojowej lub realizujących statutowo jeden z Milenijnych Celów Rozwoju,
- wolontariuszy/wolontariuszek organizacji pozarządowych,
- studentów/studentek kierunków związanych z rozwojem i problemami globalnymi,
- osób zainteresowanych działaniami na rzecz globalnego rozwoju.

W ramach cyklu uczestnicy/uczestniczki m.in. dowiedzą się:

- jakie są mechanizmy tworzenia się stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji oraz ich znaczenie w procesie wykluczenia społecznego,
- w jaki sposób kwestia równości płci wiąże się z globalnym rozwojem i rozwiązywaniem problemów w skali świata,
- jak zastosować perspektywę gender podczas diagnozowania problemów,
- jak przeprowadzić zmianę na rzecz równości w organizacji czy instytucji,
- jak wdrażać zasadę równości płci do działań i projektów z zakresu edukacji rozwojowej i globalnej.

Na pełny cykl szkoleniowy składają się cztery warsztaty (4 x 8 godzin), które odbędą się w Krakowie, w dniach: 7, 17, 18 oraz 27 listopada 2008 r.

Szkicowy program cyklu szkoleniowego:

- Warsztat I: Warsztat genderowy
- Warsztat II: Gender a rozwój
- Warsztat III: Równościowa zmiana w organizacji
- Warsztat IV: Gender mainstreaming w projektach i działaniach rozwojowych

Warsztaty poprowadzą: Ewa Furgał, Jarosław Greser, Wojciech Makowski i Natalia Sarata - trenerzy i trenerki pracujący w obszarze antydyskryminacji, praw człowieka, gender i różnorodności.

Koszt szkolenia wynosi 790 zł, natomiast dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych 16 osób zakwalifikowanych do projektu będzie mogło uczestniczyć w zajęciach nieodpłatnie.

Zapewniamy także bezpłatne materiały edukacyjne i certyfikat ukończenia cyklu. Gwarantujemy posiłek w trakcie każdego dnia szkoleniowego, nie zwracamy natomiast kosztów podroży ani noclegu w Krakowie.

UWAGA: W cyklu szkoleniowym weźmie udział 16 osób, które zadeklarują uczestnictwo we wszystkich czterech warsztatach.

Aby wziąć udział w cyklu szkoleniowym, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go e-mailem na adres przestrzen.kobiet@gmail.com do dnia 27.10.2008 r. (liczy się data otrzymania zgłoszenia).

Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w zajęciach. Uczestnictwo w warsztatach potwierdzimy telefonicznie lub e-mailem do dnia 30.10.2008 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

- pod numerem telefonu: 0 604 723 234 (koordynatorka projektu, Katarzyna Kubat), 0 501 36 58 34 (czlonkini Zarzadu Fundacji, Natalia Sarata)
- pod adresem e-mail: przestrzen.kobiet@gmail.com
- na stronie internetowej www.przestrzenkobiet.blox.pl

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 r.

Dokumenty do pobrania:


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć