Infrastruktura edukacyjna w Kenii

Fundacja Simba Friends – Kogere Primary School Project.

Projekt Kogere Primary School wdrażany jest na obszarach zachodniej Kenii w miejscowości Sega. Ludność tych rejonów boryka się z wieloma problemami jak: bezrobocie, brak dostępu do czystej wody czy choroby, w tym AIDS. Mimo iż edukacja na szczeblu podstawowym jest od niedawna bezpłatna, nie wszystkich rodziców stać na to by wykształcić swoje dziecko.

Wykształcenie jest szansą na poprawę losu i bytu nie tylko rodziny, najbliższych ale także całego regionu. Stworzenie odpowiednich warunków do nauki przerasta możliwości lokalnej ludności a pomóc przyznawana przez państwo nie wystarcza nawet na bieżące potrzeby szkoły.

Fundacja Simba Friends podjęła się poprawienia warunków panujących w szkole. Remont i budowa nowych budynków a następnie wyposażenie szkoły w sprzęt (ławki, stoły) oraz komputery pozwoli utworzyć z niej centrum edukacyjne, gdzie będzie możliwy dalszy rozwój nie tylko dzieci ale także młodzieży i dorosłych.

Rezultaty naszej pracy to:

nowa klasa

nowa klasa

- remont 8 klas istniejącej szkoły
- wybudowanie przedszkola (2 klasy)
- wybudowanie pomieszczenia dla nauczycieli
- wybudowanie bloku administracyjnego składającego się z 5 pomieszczeń (w tym sala komputerowa, biblioteka)
- remont pompy wodnej i instalacja zbiorników wodnych
- zagospodarowanie przestrzeni wokół szkoły: zaprojektowanie ogrodu z roślinami ozdobnymi oraz ogrodu warzywnego
- wytyczenie boisk do piłki nożnej i siatkówki

Projekt Fundacji Simba Friends w Kenii został zrealizowany dzięki dotacji przyznanej przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach Polsko-Kanadyjskiej Współpracy Rozwojowej oraz środkom pochodzącym od polskich przedsiębiorców.


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć