Festiwal - Globalnie w naszej wiosce

Tydzień Edukacji Globalnej to coroczna międzynarodowa akcja edukacyjna, której celem jest zwrócenie uwagi społeczeństw w Europie na potrzebę prowadzenia edukacji o sprawach globalnych, poruszającej problemy i wyzwania współczesnego świata, edukacji kształtującej wśród społeczeństw postawy sprzyjające ich rozwiązywaniu i respektujące różnorodność kulturową.

Celem festiwalu organizowanego przez Klub GAJA jest podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat rozwoju międzynarodowego. Tematem festiwalu będzie Rozwój Zrównoważony – jeden z Milenijnych Celów Rozwoju. Grupą docelową projektu będą dzieci i młodzież oraz mieszkańcy naszej gminy. We wszystkich palcówkach oświatowych odbędą się spotkania i prezentacje poświecone problemom i wyzwaniom współczesnego świata: zmianom klimatu, konsumpcji, ubóstwu i zanikaniem bioróżnorodności.

Dlaczego edukacja globalna? Żyjemy w świecie, który jest w coraz większym stopniu globalny. To oznacza, że nasze życie jest coraz bardziej splecione z życiem innych ludzi na całym świecie. Z powodu globalnego ocieplenia dotykają nas coraz częściej susze, powodzie i huragany. Jednocześnie w naszym świecie zwiększają się rozbieżności i nierówność. Jest oczywiste, że globalne problemy, takie jak bieda, zmiana klimatu czy konflikty na świecie – wymagają rozwiązań ogólnoświatowych. Dlatego potrzebna nam jest edukacja kształtująca postawy odpowiedzialne i zaangażowane w procesy globalnych współzależności i wyzwań jakie przed nami stoją.

Dlaczego rozwój zrównoważony? Edukacja globalna obejmuje między innymi edukację dla rozwoju zrównoważonego, który ma zapewnić wykorzystanie zasobów naturalnych oparte na zasadach równowagi ekologicznej, ekonomicznej i społecznej. Możliwe jest to poprzez zwiększenie działań na rzecz ochrony środowiska i zminimalizowanie negatywnych oddziaływań człowieka na przyrodę. Dekada Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju na lata 2005–2014 ogłoszona przez ONZ została ustanowiona, aby na stałe wpisać zasadę zrównoważonego rozwoju w systemy edukacji i jednocześnie wpłynąć na przyszły kształt społeczeństw w taki sposób, aby móc stawić czoła wyzwaniom przyszłości: zanikaniem różnorodności biologicznej, zmianom klimatu, ubóstwu i zmniejszaniem się zasobów naturalnych. Dlatego też Dekada ONZ zajmuje się szeroko rozumianą edukacją ekologiczną, a także edukacją w zakresie polityki rozwojowej i edukacją konsumencką, pojmowaną jako harmonijne działanie człowieka, korzystającego z zasobów środowiska przyrodniczego w sposób odpowiedzialny oraz gwarantujący zachowanie tych zasobów dla przyszłych pokoleń.

Program Festiwalu – Globalnie w naszej wiosce

19 listopada – godz. 11.00 Urząd Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25 otwarcie wystawy Święto Drzewa – dobre praktyki dla rozwoju zrównoważonego, w Polsce i na świecie

19–23 listopada placówki oświatowe w Wilkowicach, Bystrej i Mesznej cykl spotkań Rozwój zrównoważony – problemy i wyzwania współczesnego świata – prowadzący: Jarosław Kasprzyk, Paweł Grzybowski

22 listopada Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach warsztat artystyczny Zanikanie gatunków, prowadząca: artysta plastyk dr Agnieszka Półrola

23 listopada – godz. 8.30 Ośrodek Klubu Gaja, Wilkowice, ul. Parkowa 10 warsztat artystyczny Globalnie w naszej wiosce! To my tworzymy świat! – dla uczniów z placówek oświatowych z gminy Wilkowice. Prowadzący: Jacek Bożek oraz artysta plastyk Waldemar Rudyk

23 listopada – godz. 14.30 Urząd Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25 happening Globalnie w naszej wiosce! To my tworzymy świat! – instalacja rzeźby – Ziemi przy udziale dzieci i młodzieży. Prowadzący: Jacek Bożek

23 listopada – godz. 18.00 Ośrodek Klubu Gaja, Wilkowice, ul. Parkowa 10 Panel – Globalnie w naszej wiosce – problemy i wyzwania współczesnego świata zaproszenia do dyskusji przyjęli: Janina Ochojska – Polska Akcja Humanitarna, dr Piotr Skubała – Uniwersytet Śląski – Katedra Ekologii, dr Janusz Okrzesik – Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. Radosław Gawlik – Eko-Unia, gośćmi będą: Mieczysław Rączka – Wójt Gminy Wilkowice oraz Katarzyna Kot – Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Panel prowadzić będzie Jacek Bożek – Klub Gaja

24 listopada – godz. 16.00 Ośrodek Klubu Gaja, Wilkowice, ul. Parkowa 10 prezentacja programu i filmu Polskiej Zielonej Sieci Akcja dla Globalnego Południa – przyłącz się! – prowadząca: Aleksandra Antonowicz – Partner spotkania Polska Zielona Sieć

24 listopada – godz. 17.00 Ośrodek Klubu Gaja, Wilkowice, ul. Parkowa 10 pokazy filmów „Brand New World” – reżyseria: A. Wójcik, E. Jones-Morris, „Życie i dług” – reżyseria S. Black

Zapraszamy na Festiwal – Globalnie w naszej wiosce!

Więcej informacji na www.klubgaja.pl/projekty/globalnie_w_naszej_wiosce/


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć