Fałszywy blask europejskich funduszy pomocowych

Z opublikowanych w tym tygodniu danych OECD wynika jasno, że pomoc rozwojowa udzielana przez kraje członkowskie Unii nie wzrosła prawie w ogóle pomimo ogromnego, negatywnego wpływu, jaki kryzys finansowy wywarł na kraje rozwijające się.

Z obliczeń CONCORD wynika, że w efekcie spowolnienia gospodarczego kraje rozwijające się otrzymają w latach 2008 - 2010 o 27 miliardów dolarów mniej.

„Jesteśmy bardzo rozczarowani, że rząd Irlandii obciął wydatki pomocowe w lutym, i nalegamy, aby w przyszłości rząd unikał dalszych cięć w nadchodzącym budżecie oczekiwanym 7 kwietnia. Musimy dotrzymywać obietnic składanych krajom rozwijającym się” – mówi Justin Kilcullen, prezydent CONCORD i dyrektor irlandzkiej organizacji pozarządowej Trocaire.

Kryzys najbardziej dotyka najbiedniejszych

Pomoc jest absolutnie niezbędna do realizacji Milenijnych Celów Rozwoju ONZ. Pomaga ludziom żyjącym w biednych krajach w odzyskaniu ich podstawowych praw do żywności, edukacji i opieki zdrowotnej. Niestety kombinacja obniżającego się poziomu wielkości udzielanej pomocy i żywności, kryzysu finansowego oraz energetycznego, oznacza zastój na drodze do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju: tylko w tym roku dodatkowe 46 milionów ludzi będzie żyło za mniej niż jednego dolara dziennie. Jest absolutnie konieczne, aby przywódcy państw G20 na kwietniowym spotkaniu poświęcili uwagę tej kwestii.

„CONCORD jest świadomy trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się rządy europejskie, ale wzywa je, by nie łamały swych pomocowych obietnic, które złożyły na początku kryzysu milionom żyjących w biedzie. To właśnie teraz pomoc kryzysowa jest ważniejsza dla biednych krajów, niż kiedykolwiek. Rządy krajów UE muszą wypełnić swe obietnice, które złożyły w kwestii pomocy rozwojowej” – dodaje Justin Kilcullen.

Statystyki OECD na temat Pomocy Rozwojowej (ODA) w 2008

Podjęte zobowiązania: W roku 2002 EU15 zobowiązała się do przekazania w ramach pomocy przynajmniej 0.33% PNB do 2006 (a wspólnie przynajmniej 0.39% PKB) i 0.7% do 2015. W roku 2005 padła kolejna deklaracja powierzenia na ten cel minimum 0.51% PKB do 2010 (a wspólnie przynajmniej 0.56%). W przypadku dwunastu nowych państw członkowskich Unii, kraje te zaoferowały 0.17 % PNB do 2010 oraz 0.33% do 2015.

Redukcja zadłużeń, pomoc stypendialna i pomoc dla uchodźców jest zaliczana przez większość europejskich państw – dawców pomocy do udzielanej przez nich pomocy rozwojowej. Według oficjalnych statystyk spadek redukcji zadłużenia był w dużej mierze odpowiedzialny za obniżenie kwot przekazywanych na pomoc rozwojową – co potwierdza wcześniejsze ostrzeżenia organizacji pozarządowych, że statystyki z ostatnich lat na temat pomocy mogą być nieprawidłowe i zbyt optymistyczne. Jednak pomimo oczywistych przeciwwskazań, rządy krajów UE nadal pozostają prz wprowadzającej w błąd praktyce zaliczania kosztów wynikających z pomocy uchodźcom, pomocy stypendialnej oraz redukcji zadłużenia do pomocy rozwojowej (ODA) i które to w 2007 stanowiły 17% sumy przekazanej przez UE na oficjalną pomoc. Raport CONCORD’s 2008 AidWatch Report stwierdza, że po odjęciu powyżej wspomnianych wydatków, na autentyczną pomoc rozwojową kraje UE15 wydały wspólnie w 2007 roku 0.33% PKB, nie osiągnąwszy tym samym założonego celu 0.39% w 2006.

W 2005 wszyscy członkowie OECD podpisali Deklarację Paryską, w której ustalono wskaźniki i cele mające za zadanie polepszyć i zwiększyć efektywność pomocy rozwojowej. W sierpniu 2008 zarówno kraje biorcy, jak i dawcy spotkali się w stolicy Ghany - Akrze i na podstawie ewaluacji dotychczasowej współpracy oraz osiągnięć doszli do wniosku, że nie dokonano wystarczającego postępu.

Raport „CONCORD 2009 European Aid Watch Report” zostanie opublikowany 14 maja 2009 i będzie zawierał m.in. szczegółową analizę stopnia w jakim została zwiększona pomoc UE dla krajów rozwijających w 2008.Dodaj komentarz — zapraszamy do dyskusji!

 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć