FAO ostrzega przed nowym kryzysem żywnościowym

W wyniku ekstremalnych warunków pogodowych światowe ceny żywności wzrosły w lipcu aż o 6% wywołując obawy przed powtórką kryzysu żywnościowego z 2008 roku.

Główną przyczyną obecnej zwyżki cen są problemy z pogodą, z którymi w ostatnich miesiącach mają do czynienia rolnicy w różnych częściach świata. Chodzi tu m.in. o suszę w Stanach Zjednoczonych, przedwczesne deszcze w Brazylii, opóźniony monsun w Indiach i niewystarczające opady deszczu w Australii. Wspomniana susza w Stanach Zjednoczonych, najgorsza od pięciu dekad, zdziesiątkowała tamtejsze uprawy kukurydzy i spowodowała wzrost jej cen na światowych rynkach w lipcu aż o 23 procent.

Eksperci FAO (Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa) przestrzegają przed możliwością wystąpienia nowego kryzysu żywnościowego. Istnieje ryzyko, że w wyniku mniejszych plonów, państwa wprowadzą restrykcje eksportowe, co będzie oznaczało mniej zboża dostępnego na rynkach światowych i dalszy wzrost cen. Właśnie z taką sytuacją mieliśmy do czynienie w czasie kryzysu żywnościowego w roku 2007/2008, który wywołał zamieszki głodowe wielu krajach Globalnego Południa. FAO oczekuje, że tym razem rządy nie podejmą działań, które doprowadzą do pogorszenia obecnej sytuacji i powtórki kryzysu.

Konieczne zmiany systemowe

Rosnące ceny zbóż na świecie najboleśniej dotykają mieszkańców najbiedniejszych krajów, które nie produkują wystarczającej ilości żywności lokalnie i muszą ją importować, aby wyżywić swoją populację. Mieszkańcy krajów Globalnego Południa olbrzymią większość swoich dochodów przeznaczają na wyżywienie własne i swoich rodzin, dlatego podwyżka cen oznacza dla nich widmo niedożywienia i głodu.

Jak wskazują przedstawiciele organizacji pozarządowych, zagrożenie kolejnym kryzysem żywnościowym, podobnie jak fakt, ze blisko miliard ludzi na świecie wciąż cierpi głód, są przede wszystkim dowodem na to, że obecny sposób produkcji i dystrybucji żywności na świecie zawodzi. Dlatego nieodzowne są zmiany systemowe, a nie tylko doraźne działania w momencie mniejszych lub większych kryzysów. Konieczne jest m.in. budowanie bezpieczeństwa żywnościowego krajów Globalnego Południa poprzez inwestowanie w małoobszarowe zrównoważone rolnictwo rodzinne i rozwój lokalnej produkcji żywności. O takie fundamentalne zmiany od lat apelują m.in. organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w tym także organizacje współpracujące w ramach kampanii WYŻYWIĆ ŚWIAT.

Kryzys w Sahelu

Od początku 2012 roku, w wyniku suszy i wysokich cen, mamy do czynienia z bardzo poważnym kryzysem żywnościowym w regionie Sahelu w zachodniej Afryce, którym dotkniętych zostało już ponad 18 milionów ludzi. Organizacje pozarządowe apelują do społeczności międzynarodowej o podjęcie natychmiastowych działań pomocowych oraz zainwestowanie w długoterminowe rozwiązania, które zapewnią, że podobne sytuacje nie będą wydarzać się w przyszłości.

Postulaty te zostaną przedstawione światowym przywódcom, którzy spotkają się 12 sierpnia, w dniu zakończenia XXX Letnich Igrzysk Olimpijskich, w Londynie, aby rozmawiać na temat walki z głodem na świecie. Głównym tematem spotkania będą działania mające na celu zmniejszenie do 2016 roku niedożywienia i głodu wśród dzieci.

Poparcie dla postulatów organizacji społeczeństwa obywatelskiego można wyrazić na stronie: www.sahel2012.org.

Źródło: FAO; BBC; Oxfam

Zdjęcie: Giro555 (CC - Some rights reserved) 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć