FAIRTRADE FEST w Lublinie

Towarzystwo dla Natury i Człowieka we współpracy z Centrum Kultury i KinoTeart Projekt zaprasza na festiwal sprawiedliwego handlu – po raz pierwszy w Polsce, po raz pierwszy w Lublinie!

FAIRTRADE FEST 1-2 grudnia 2007 sobota-niedziela Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12 Sala Nowa

Ideą FairTrade Fest jest szerokie działanie na rzecz sprawiedliwego handlu oraz społeczeństw z krajów Południa, to próba przeniesienia na lubelski grunt wydarzeń, które odbywają się w podobnej konwencji w Europie Zachodniej. Sposób na zainteresowanie większego grona tematami pomocy rozwojowej, etycznej konsumpcji, zachęcenie do codziennej aktywności – kupowania lokalnie i odpowiedzialnie. Dobrą okazją do wymiany poglądów i poszerzenia wiedzy o krajach Globalnego Południa.

Program festiwalu w skrócie:

1 grudnia: 14:30 "Modnie i etycznie" - warsztat 17:00 Panel: Akcja dla Globalnego Południa 19:00 "Czarne złoto" - film + spotkanie 21:00 Fair Trade Party III
- DJ Que Sabrosso i Daniel Moński (instrumenty perkusyjne)
- DJ Orient Express Soundsystem - music around the world
- grupa perkusyjna SAMBASIM - koncert

2 grudnia: 15:00 "Sprawiedliwy handel - gra fair" - spotkanie 17:00 Panel "O demokracji uczestniczącej w brazylijskim Porto Alegre"

Wystawy: "Modnie i etycznie" "Afryka w potrzebie - co my tam robimy?" Ghana "To jest pycha! - 7 uczynków konsumenckich"

Warsztat: "Etyczna konsumpcja" zapisy na: fairtrade@eko.lublin.pl

Stoiska organizacji Kiermasz produktów Sprawiedliwego Handlu!

WSTĘP WOLNY!

Więcej info: http://lublin2016.pl http://www.ekolublin.pl

Kontakt email: fairtradeparty@eko.lublin.pl


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć