Europejskie Forum na rzecz Suwerenności Żywnościowej

W miejscowości Krems w Austrii trwa pierwsze Europejskie Forum na rzecz Suwerenności Żywnościowej: Nyeleni Europe 2011, podczas którego ponad 400 delegatów z 34 krajów rozmawia o przyszłości europejskiego rolnictwa i systemu produkcji żywności.

Nazwa spotkania wywodzie się od imienia legendarnej malijskiej rolniczki, Nyéléni. Pierwsze Forum Nyéléni miało miejsce właśnie w Mali w 2007 roku. Wydarzenie to nadało ruchowi na rzecz suwerenności żywnościowej rangę międzynarodową.

Odbywające się w dniach 16-21 sierpnia Forum Nyeleni Europe jest miejscem demokratycznego dialogu, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy między organizacjami rolniczymi i obywatelskimi. Ważnym etapem dyskusji będzie wypracowanie wspólnych propozycji działań, które mają na celu promowanie i ochronę zdrowych lokalnych systemów żywnościowych w Europie i innych regionach świata.

Spotkanie odbywa się w ważnym momencie, kiedy trwają prace nad reformą Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskie, oraz w obliczu społecznych, środowiskowych i ekonomicznych problemów, wywołanych przez przemysłowy system produkcji żywności.

W dyskusjach na Forum uczestniczą również przedstawiciele kampanii WYŻYWIĆ ŚWIAT z Polskiej Zielonej Sieci oraz Polskiego Klubu Ekologicznego Koła Miejskiego w Gliwicach, a także rolnicy ekologiczni ze stowarzyszenia BEST PROEKO z Podbeskidzia.

Rezultatem kilkudniowej pracy w grupach tematycznych będzie przyjęta w drodze konsensusu deklaracja prezentująca stanowisko obradujących organizacji oraz plan działania z długoterminowymi celami dla europejskiego ruchu na rzecz suwerenności żywnościowej. 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć