Europejski Konkurs dla Dziennikarzy na najlepszy artykuł nt. zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego w krajach rozwijających się

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny ogłasza konkurs dla dziennikarzy [w ramach „European Award for Excellence in Journalism”] na najlepszy artykuł nt. zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego w krajach rozwijających się.

W konkursie mogą wziąć udział autorki i autorzy artykułów, które zostały opublikowane zarówno w mediach drukowanych, jak i elektronicznych pomiędzy 15 grudnia 2008 a 15 grudnia 2009 roku.

Termin przesyłania prac upływa 15 grudnia 2009. Prace należy przesłać korzystając z formularza na stronie Federacji.

Autorka/autor wybranego przez jury polskiego artykułu przejdzie do etapu ogólnoeuropejskiego. Główna nagroda w etapie europejskim to 2000 EURO. Dodatkowo podróż studyjna do Ugandy.

Konkurs jest organizowany przez Federację w ramach projektu Komisji Europejskiej pt: Kampania na rzecz powszechnego dostępu do świadczeń i usług z zakresu zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego (Reproductive Health For All).

Więcej informacji o konkursie na stronie Federacji


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć