Europa musi zrewidować politykę biopaliwową

Organizacja ActionAid opublikowała nowy raport na temat biopaliw w kontekście polityki Unii Europejskiej w tym zakresie. Biopaliwa są często przedstawiane jako sposób na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Jak wskazuje dokument, w rzeczywistości biopaliwa nie są rozwiązaniem dla żadnego z tych wyzwań, co więcej ich produkcja przyczynia się do nasilenia zjawiska grabieży ziemi w krajach Globalnego Południa oraz wzrostu i gwałtownych wahań światowych cen żywności.

Tymczasem Unia Europejska nadal prowadzi politykę, której celem jest zwiększenie wykorzystania biopaliw w transporcie. Dzieje się tak, pomimo coraz liczniejszych dowodów na to, że przemysłowe biopaliwa są w rzeczywistości "fałszywym rozwiązaniem" w walce ze zmianami klimatu. Jak podaje raport, po wliczeniu wszystkich emisji z procesu produkcji, większość biopaliw faktycznie emituje więcej dwutlenku węgla niż paliwa kopalne, które miały zostać przez nie zastąpione.

Co więcej, uprawa roślin na biopaliwa, mająca w licznych przypadkach miejsce w krajach Globalnego Południa, odbywa się z uszczerbkiem dla upraw przeznaczanych na wyżywienie lokalnej ludności. Przykładowo, w Tanzanii, kraju, gdzie wielu mieszkańców wciąż cierpi głód i niedożywienie, do 2009 roku ok. 450 000 hektarów gruntów ornych, które mogłyby być wykorzystywane do produkcji żywności do konsumpcji lokalnej, przeznaczonych zostało do produkcji biopaliw.

Mając na uwadze powyższe fakty, organizacja ActionAid w swoim raporcie wzywa Unię Europejską i jej kraje członkowskie do natychmiastowej zmiany polityki biopaliwowej, która w obecnym kształcie stanowi poważne zagrożenie dla ubogich społeczności w krajach Globalnego Południa.

Z pełną treścią raportu możecie zapoznać się na stronie ActionAid. 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć