Europa musi postąpić uczciwie i wywiązać się ze swoich obietnic pomocowych

Na tydzień przed szczytem ministrów Unii Europejskiej odpowiedzialnych za pomoc rozwojową UE, na którym omawiana będzie kwestia wywiązania się ze zobowiązań pomocowych wobec krajów rozwijających się, organizacje pozarządowe z całej Europy skrytykowały kluczowe

państwa członkowskie, w tym Niemcy, Francję, Włochy i Portugalię, za to, że nie spełniły swoich obietnic zwiększenia pomocy dla najuboższych państw na świecie.

W opublikowanym dzisiaj specjalnym raporcie pt. „Wstrzymać oklaski! Rządy państw UE ryzykują złamanie obietnic pomocowych” ponad 1600 organizacji pozarządowych skupionych w CONCORD, Europejskiej Konfederacji Organizacji Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej, stwierdziło, że szereg rządów w UE nie dotrzyma obietnic złożonych krajom ubogim, jeśli radykalnie nie zwiększy rzeczywistych środków przeznaczanych na pomoc.

– W stosunku do ubiegłego roku zanotowaliśmy nieznaczne zwiększenie zawyżanych sum pomocy, lecz w rzeczywistości wciąż za mało pieniędzy dociera do ludzi, którzy potrzebują ich najbardziej – mówi Lucy Hayes z Eurodad, europejskiej sieci zajmującej się długami i rozwojem. – Pora, żeby rządy krajów europejskich zachowały się uczciwie i zrobiły to, co obiecały.

Wiele rządów krajów europejskich zawyża dane dotyczące wysokości pomocy poprzez zaliczanie do nich kwot umarzanych długów, szczególnie w stosunku do Iraku i Nigerii. Rządy zaliczają do pomocy również kwoty wydane w Europie na uchodźców i stypendia dla zagranicznych studentów. Takie wydatki, nie będące rzeczywistą pomocą rozwojową, stanowiły w 2006 r. 13,5 miliarda euro, czyli jedną trzecią europejskiej Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA). - Wygląda na to, że zmniejszanie ubóstwa nie zawsze jest głównym celem pomocy Europy – tłumaczy Justin Kilcullen, prezes Konfederacji CONCORD. – Bezpieczeństwo, sojusze geopolityczne i wewnętrzne interesy często mają pierwszeństwo.

Raport podaje, że są to pieniądze potrzebne, by pomóc 1400 kobietom w krajach ubogich, które każdego dnia umierają podczas porodu z powodu braku odpowiedniej opieki medycznej, a także by pomóc 4000 dzieci, które każdego dnia umierają na biegunkę oraz 80 milionom dzieci, którym trzeba zapewnić dostęp do edukacji. – Jeśli rządy krajów europejskich nie skorygują swoich działań, do 2010 roku kraje ubogie otrzymają od Europy 50 miliardów euro mniej niż im obiecano – mówi Lucy Hayes.

Rządy krajów europejskich wciąż wprowadzają w błąd, podając dane o udzielanej pomocy, bo prawie jedna trzecia kwot wykazywanych jako ODA w rzeczywistości nie jest prawdziwą pomocą rozwojową. Włochy, Grecja, Portugalia i Hiszpania zupełnie nie wywiązały się z minimalnego celu na rok 2006. Raport pokazuje, że gdy odliczy się wydatki, nie stanowiące pomocy rozwojowej, to okazuje się, że Francja, Niemcy i Austria nie osiągnęły skali pomocy, którą pierwotnie deklarowały. Raport zwraca uwagę na fakt, że rządy krajów europejskich zobowiązały się radykalnie zwiększyć pomoc dla Afryki, lecz kwoty pomocy dla tego kontynentu nie zmieniają się od 2004 roku. A w 2006 roku udział Afryki w pomocy świadczonej przez Europę nawet się zmniejszył. – Z pewnością potrzeba więcej środków, lecz samo zwiększenie wartości pomocy nie jest wystarczające – mówi Hussaini Abdu z ActionAid. – Rządy krajów europejskich mają moralny obowiązek zarówno zwiększenia pomocy, jak również dopilnowania, aby pieniądze były kierowane do odpowiednich miejsc i wydawane efektywnie na pomoc dla ludzi najuboższych na świecie.

Raport zwraca również uwagę na niedociągnięcia w jakości pomocy świadczonej przez Unię Europejską. Wszystkie kraje, z wyjątkiem Irlandii i Wielkiej Brytanii, wciąż wiążą swoją pomoc z dostarczaniem własnych towarów i usług, zmniejszając w ten sposób wartość realnie przekazywanej pomocy dla najuboższych nawet o 30 procent. Około jednej piątej pomocy to pomoc techniczna, której znaczna część nie przyczynia się do budowania potencjału krajów ubogich. Poza tym brak przewidywalności w wypłacaniu pieniędzy utrudnia krajom rozwijającym się planowanie swoich budżetów i strategii rozwoju.

CONCORD wzywa rządy krajów europejskich, by uczciwie zwiększyły pomoc Europy, skoncentrowały ją na walce z ubóstwem i nierównością oraz zapewniły zwiększenie jej efektywności

Więcej informacji udzielają: Robert Shaw, ActionAid Media and Advocacy Officer: +32 (0) 496 205 447

Ester Asin Martinez, CONCORD EU Policy Officer: +32 (0) 743 87 81

Kontakt w Polsce: Marcin Wojtalik, Grupa Zagranica: 0513 22 55 48

Przeczytaj raport!

Uwagi dla redakcji

· Raport “HOLD THE APPLAUSE! - EU governments risk breaking aid promises” oraz więcej informacji można pobrać ze strony internetowej CONCORD http://www.concordeurope.org.

· Raport został ogłoszony 11 maja o godz. 10:00 podczas konferencji prasowej w Résidence Palace w Brukseli. Raport jest kontynuacją kampanii Global Call to Action against Poverty (GCAP) z 2005 i 2006 roku. Jest to część szerszego procesu monitorowania pomocy i rzecznictwa odbywającego się pod egidą CONCORD.

· Ministrowie spraw zagranicznych i ministrowie ds. rozwoju z krajów UE będą 14 i 15 maja br. dyskutować o celach dot. wysokości europejskiej pomocy podczas spotkania GAERC (Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych).

· 14 maja w godz. 9:00-9:30, w dniu przyjazdu ministrów ds. rozwoju, odbędzie się demonstracja przed budynkiem Rady Unii Europejskiej. Demonstrujący będą mieli maski przedstawiające ministrów finansów tych krajów, które nie zrealizowały celów pomocy lub zawyżają dane na temat pomocy. Organizacje pozarządowe uważają ich za „przestępców pomocowych” lub „zawyżaczy pomocy”.

· Eurodad to European Network on Debt and Development. Eurodad jest członkiem CONCORD.

Dokumenty do pobrania: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć