Energia kosztem krajów Globalnego Południa? NIE!

"Community power is the future!" - taką konkluzją zakończyło się spotkanie podsumowujące rok działań członków koalicji Counter Balance (w których uczestniczyła również Polska Zielona Sieć), które odbyło się 25 listopada w Brukseli.

W trakcie ostatniego roku staraliśmy się zaangażować Europejki i Europejczyków w debatę nt. przyszłości Europy w kontekście budowania bezpieczeństwa energetycznego. W j. polskim ukazały się cztery materiały informacyjne mówiące o mitach i faktach dotyczących tematyki energetycznej (dostępne poniżej).

26. października dyskutowaliśmy o tym, jak może wyglądać bezpieczeństwo energetyczne Europy w przyszłości, oparte na rozproszonych źródłach energii budujących lokalną samowystarczalność. Podsumowanie spotkania tutaj 14. listopada tłumaczyliśmy lokalnym szczecińskim dziennikarzom, kto to jest prosument i jak może wyglądać demokracja energetyczna. Podsumowaniem działań koalicji jest poniższy krótki film kampanijny – community power is the future!


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć