Edukacja na rzecz pokoju w Kenii

Edukacja na rzecz pokoju w Kenii - czyli jak planować projekty wspierające pokój w społecznościach lokalnych. Szkolenie dla organizacji pozarządowych przygotowujących projekty w krajach Południa.

ASSIST-IN zaprasza na szkolenie skierowane dla osób zainteresowanych projektami w krajach Południa, w szczególności w Kenii. Obecna sytuacja konfliktu skłania do współpracy na rzecz pokoju i dialogu. Program szkolenia obejmuje analizę potrzeb społeczności lokalnych, przykłady zrealizowanych projektów w Kenii, wpływ konfliktu oraz edukacje na rzecz pokoju.

Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące tematy:

* obecny konflikt w Kenii – kontekst i przedstawienie potrzeb lokalnych, * cykl życia projektu, * metody analizy potrzeb, * wpływ konfliktu na potrzeby lokalne, * edukacja pokojowa – przykłady projektów, * trudności i przeszkody w działaniu na rzecz pokoju, * odpowiedzialne projekty – cele projektów i cele edukacji na rzecz pokoju, * ewaluacja i wykorzystanie szkolenia.

Pierwsza część szkolenia jest poświęcona prezentacji kompleksowej sytuacji w Kenii oraz rozwoju konfliktu etnicznego w tym kraju. Oprócz prezentacji kontekstu, prowadzący przedstawią także metody i źródła zbierania informacji niezbędnych do prowadzenia projektu w tym kraju.

Kolejna część szkolenia przedstawia poszczególne fazy cyklu projektu ze szczególnym naciskiem na narzędzia analizy sytuacji i podejmowania decyzji. Wątkiem przekrojowym szkolenia jest wrażliwość projektu na konflikt i planowanie wpływu projektu na pokojowe rozwiązywanie problemów.

Przedstawione zostaną przykładowe projekty w Kenii, potrzeby lokalnych organizacji oraz wpływ konfliktu na zmianę i zwiększenie potrzeb lokalnych. Szkolenie jest urozmaicone warsztatami, dzięki którym uczestnicy nauczą się analizować lokalną sytuację w regionach ogarniętych konfliktami. Zaprezentowane narzędzia analizy mogą służyć organizacjom w planowaniu projektów w różnych regionach świata.

Następna część szkolenia jest poświęcona edukacji na rzecz pokoju, która w obecnej sytuacji jest niezbędnym komponentem projektów realizowanych w krajach Afryki Wschodniej. Ponadto takie projekty mogą uzyskać finansowanie w ramach otwartego konkursu Ministra Spraw Zagranicznych dla organizacji pozarządowych na realizację zadania „Pomoc zagraniczna 2008".

Szkolenie odbędzie się 18 lutego w Katowicach w siedzibie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych MERITUM (ul. Panewnicka 36/2 40-730 Katowice) w godzinach od 12:00 do 17:00. Ilość miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do chwili wyczerpania miejsc. Lista uczestników zostanie zamknięta w czwartek o godzinie 18:00. Pytania oraz zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Kordian.Kochanowicz@gmail.com . Koszt szkolenia wynosi 50 zł od uczestnika.

Szkolenie jest współorganizowane przez zespół ASSIST-IN oraz Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych MERITUM.

Informacje o szkoleniu: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/331634.html


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć