Edukacja globalna w podstawie programowej — konferencja IGO

Konferencja: „Edukacja globalna w podstawie programowej - otwartość na świat, krytyczne myślenie, kształtowanie postaw prospołecznych”

7 grudnia 2011 roku, godz. 14:00 - 17:30
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
sala nr 305, ul. Hoża 88, Warszawa

Instytut Globalnej Odpowiedzialności serdecznie zaprasza na konferencję poświęconą edukacji globalnej pt. „Edukacja globalna w podstawie programowej - otwartość na świat, krytyczne myślenie, kształtowanie postaw prospołecznych”.

Konferencja jest organizowana w ramach konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. „Szkoła z pasją”.

Czym jest edukacja globalna?

Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która ma na celu uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Edukacja globalna przygotowuje odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości, takim jak zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie, poprawa jakości życia w krajach globalnego Południa (Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej), ochronę praw człowieka, zapewnienie zrównoważonego rozwoju, budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami globalnej Północy i globalnego Południa.

Do kogo adresowana jest konferencja?

Konferencja jest adresowana do nauczycielek i nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją globalną, międzykulturową i szeroko pojętą edukacją.

Podczas konferencji, uczestnicy dowiedzą się jak realizować obowiązującą w podstawie programowej edukację globalną na zajęciach z młodzieżą i jak dzięki temu rozwijać w młodzieży otwartość na świat, krytyczne myślenie oraz postawy empatii, solidarności i odpowiedzialności.

Oferta współpracy ze szkołami

Na konferencji swoją ofertę współpracy ze szkołami przedstawią organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją globalną - Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO), Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), Fundacja Edukacja dla Demokracji (FED), Polska Akcja Humanitarna (PAH), Fundacja Partners Polska i Polska Zielona Sieć (PZS). Przygotowane zostaną także gotowe do wykorzystania w pracy z młodzieżą materiały.

Potwierdzenie udziału w konferencji i kontakt

Aby potwierdzić udział w konferencji prosimy o przesłanie do 2 grudnia maila na adres anna.kucinska@igo.org.pl Prosimy o wpisanie w mailu imienia i nazwiska oraz nazwy i adresu szkoły/placówki/organizacji. W razie pytań prosimy o kontakt z Anną Kucińską pod numerem 501 330 263.


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć