EURIZONS 2007

Po zeszłorocznym sukcesie pierwszej edycji akcji Eurizons, kampania ponownie rusza w drogę. Jest ona unikalnym sposobem przypomnienia Europie o Milenijnych Celach Rozwoju przyjętych przez ONZ w Deklaracji Milenijnej w 2000 r. . Milenijne Cele Rozwoju to osiem zobowiązań przywódców 189 państw, w tym Polski, do prowadzenia polityki zmierzającej ku redukcji ubóstwa i głodu, zapewnieniu równego statusu kobiet i mężczyzn, poprawie stanu zdrowia i edukacji, walce z AIDS, ochronie środowiska naturalnego oraz budowie globalnego partnerstwa.

Wyjątkową cechą Eurizons jest integracja młodych ludzi z krajów „starej” i „nowej” Unii oraz ich współdziałanie dla celów znacznie wykraczających poza doraźne interesy państw UE. Finałem kampanii będzie spotkanie autostopowiczów z posłami do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

UCZESTNICY W karawanie jedzie 50 młodych ludzi z 15 krajów Europy - wolontariuszy, mających doświadczenie w pracy związanej z problematyką edukacji globalnej i pomocy rozwojowej zarówno w Europie, jak i krajach Południa (najbiedniejszych krajach świata) oraz… w podróżowaniu autostopem. W czerwcu br. zostali przeszkoleni tak, aby mogli jak najlepiej wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności podczas kampanii Eurizons.

JAK? Karawana autostopowiczów zatrzyma się w 8 miastach, gdzie we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi przygotują warsztaty, konferencje, debaty, a także spektakle i widowiska uliczne dostępne dla szerokiego grona odbiorców.

GDZIE I KIEDY? W dniach 22 sierpnia - 13 września na drodze z Rygi do Brukseli autostopowicze pokonają 2899 km przez 9 krajów: Łotwę, Litwę, Polskę, Słowację, Czechy, Niemcy, Szwajcarię, Francję i Belgię. Najważniejszym punktem polskiej części kampanii będzie przystanek w Krakowie.

W środę, 29 sierpnia, od 14.00 do 20.00 na krakowskim Rynku Głównym odbędzie się piknik Eurizons.

Autostopowicze razem z polskimi organizacjami pozarządowymi zaproszą do debaty nt. problemów krajów Południa oraz postarają się pokazać możliwości zaangażowania mieszkańców Europy na rzecz poprawy sytuacji w tych krajach. Piknik ubarwią koncerty zespołów etnicznych oraz teatry uliczne. Dzień wcześniej, 28 sierpnia (wtorek) na Placu historycznym przed Galerią Kazimierz od 13:00 do 17:00, odbędą się gry i warsztaty dla dzieci i młodzieży, których celem będzie przedstawienie kultury i problemów krajów Globalnego Południa, zagadnienia związane z ekologią oraz promocja postaw aktywnych. Wieczorem (godz. 17:00) tego samego dnia w klubie Pod Jaszczurami na Rynku Głównym 8, będzie można wziąć udział w panelu dyskusyjnym z udziałem publicystów i pracowników misji humanitarnych, którzy postarają się odpowiedzieć na pytanie: "Jak mówić o krajach Globalnego Południa nie powielając negatywnych stereotypów?"

ORGANIZATORZY Koordynatorem projektu jest europejska sieć organizacji pozarządowych Global Eduacation Network of Young Europeans (GLEN). Polskim partnerem GLEN i organizatorem Eurizons w naszym kraju jest Polska Akcja Humanitarna (PAH) (www.pah.org.pl).

Więcej informacji o kampanii Eurizons na stronie: www.eurizons.net/pl. Koordynatorem projektu w Polsce jest Kamil Piętak, wolontariusz Polskiej Akcji Humanitarnej, tel. 503 021450, e-mail kamil.pietak@pah.org.pl.


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć