"Dziennikarstwo Rozwoju" — warsztaty dla studentów

Polska Akcja Humanitarna zaprasza na warsztaty dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych:

„Dziennikarstwo Rozwoju. Jak mówić o współpracy rozwojowej w mediach?”

PAH zaprasza do udziału w warsztatach studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych zainteresowanych problematyką rozwojową i myślących o zajmowaniu się tą tematyką w swojej przyszłej pracy w mediach.

Podczas warsztatów będzie można nie tylko pogłębić swoją wiedzę dotyczącą problemów globalnych, lecz przede wszystkim dowiedzieć się jak ciekawie przedstawiać tematy rozwojowe w mediach w wykorzystaniem umiejętności technicznych. Doświadczeni dziennikarze z mediów ogólnopolskich, pracujący na terenach konfliktów zbrojnych i kryzysów humanitarnych, a także biorący udział w wyjazdach studyjnych do Afryki organizowanych przez PAH, będą opowiadać o tym, jak w interesujący sposób, a jednocześnie profesjonalnie, przygotowywać materiały dziennikarskie: radiowe, telewizyjne, a także artykuły.

11 -12 grudnia 2010, Warszawa

Warsztaty będą trwały dwa dni:

  1. Pierwszego dnia studenci zostaną zaznajomieni z podstawową tematyką związaną z rozwojem. Dowiedzą się o krajach globalnej Północy i globalnego Południa, o tym, czym jest system pomocy rozwojowej, jakie są jego ramy prawne i mechanizmy, czym zajmują się organizacje międzynarodowe, poznają także przykłady różnych projektów rozwojowych. Zajęcia będą prowadzone przez trenera z PAH.
  2. Drugiego dnia zajęcia będą prowadzone przez znanych dziennikarzy z mediów ogólnopolskich. Studenci podzielą się na trzy grupy, zgodnie z wcześniej zgłoszoną dziedziną zainteresowań dziennikarskich (radio, telewizja, dziennikarze piszący). Pod okiem doświadczonego specjalisty będą mieli możliwość stworzenia gotowych materiałów dotyczących tematów rozwojowych.

Więcej szczegółów oraz formularz zgłoszeniowy wkrótce na stronie: www.ubostwo.pl

UWAGA! Istnieje możliwość zwrotu kosztów przejazdu i noclegów dla osób spoza Warszawy.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:

Katarzyna.Baranska@pah.org.pl


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć