Działania w krajach Grupy Wyszehradzkiej na rzecz zrównoważonego rolnictwa i suwerenności żywnościowej

Inicjatywy na rzecz popularyzacji idei suwerenności żywnościowej, zrównoważonego rolnictwa oraz odpowiedzialnej konsumpcji z roku na rok stają się coraz liczniejsze w Europie i zyskują rosnącą liczbę zwolenników. Jednak wciąż pozostaje wiele do zrobienia w kwestii budowania świadomości konsumenckiej i obywatelskiej. Ważne jest, aby rzetelnie ukazywać zależności oraz powiązania w zakresie wytwarzania i dystrybucji żywności istniejące pomiędzy krajami bogatej Północy i biednego Południa, przyczyny degradacji rolnictwa rodzinnego na świecie oraz konsekwencje tych zjawisk, którymi są głód i ubóstwo. Podobnie wiele uwagi i zaangażowania wymaga promowanie lokalnej produkcji i konsumpcji żywności oraz prawa do demokracji partycypacyjnej, a także informowanie o wpływie wzorców konsumpcji bogatych społeczeństw na sytuację mieszkańców krajów rozwijających się. W tym kontekście istotne jest nawiązywanie i zacieśnianie krajowej i międzynarodowej współpracy pomiędzy podmiotami społeczeństwa obywatelskiego – organizacjami pozarządowymi, rolniczymi czy konsumenckimi.

Dobrym przykładem takiej współpracy jest realizowany przez Polską Zieloną Sieć projekt “Środkowoeuropejskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego rolnictwa i suwerenności żywnościowej” dofinansowany ze środków International Visegrad Fund. Celem tego projektu jest wymiana doświadczeń i pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Polski, Słowacji i Węgier) w zakresie wspierania sprawiedliwej i zrównoważonej produkcji oraz konsumpcji żywności tak w Europie, jak i krajach Globalnego Południa. Projekt jest częścią realizowanej przez Polską Zieloną Sieć kampanii WYŻYWIĆ ŚWIAT.

Organizacje biorące udział w projekcie prowadzą w swoich krajach różnorodne działania w zakresie promowania zrównoważonego rolnictwa, suwerenności żywnościowej, odpowiedzialnej konsumpcji oraz ruchu Sprawiedliwego Handlu. Zapraszamy do zapoznania się z artykułami na temat tej działalności, a także innych inicjatyw realizowanych przez organizacje i osoby indywidualne w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Mamy nadzieję, że staną się one inspiracją do podejmowania podobnych działań w Polsce.

Zachęcamy do lektury!

- W kierunku zrównoważonej produkcji rolnej i konsumpcji w Czechach (Glopolis)
- Dług jako przeszkoda w rozwoju (EAP)
- Działania Praskiej Akademii Ekumenicznej na rzecz Sprawiedliwego Handlu (EAP)
- Przedstawiamy czeskie stowarzyszenie NaZiemi (NaZemi)
- CEPTA i zrównoważona działalność rolnicza na Słowacji (CEPTA)
- AGROKRUH - Efektywny system zrównoważonego rolnictwa i marketingu w gospodarstwie rodzinnym (CEPTA)
- SZÖVET - przykład węgierskiej inicjatywy na rzecz suwerenności żywnościowej (Vedegylet)
- Węgierska sieć sadowników (Vedegylet)
- Wkład polskich organizacji pozarządowych w działania na rzecz suwerenności żywnościowej i walki z głodem (PZS)

Artykuły powstały przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Za ich treść odpowiada Polska Zielona Sieć oraz jej partnerzy i w żadnym stopniu nie mogą być one postrzegane jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej. Artykuły powstały także w ramach projektu „Środkowoeuropejskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego rolnictwa i suwerenności żywnościowej” dofinansowanego ze środków International Visegrad Fund.

Zdjęcie: Wyszehrad (Węgry), Synwell (CC - Some rights reserved) 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć