Dyskryminacja na rynku pracy nadal jest dużym problemem w krajach OECD

Zgodnie z danymi ostatniego wydania Perspektyw na Zatrudnienie OECD, 20% kobiet mniej od mężczyzn ma szanse na zdobycie pracy zarobkowej w krajach OECD.

Te zaś kobiety, które mają pracę, zarabiają 17% mniej niż mężczyźni. Co najmniej w 30% przypadków jeśli chodzi o zatrudnienie i w 8% przypadków w kwestii płac, problem jest związany z praktykami dyskryminacyjnymi na rynku pracy.

Potrzeba zwiększenia wysiłków w celu zwalczania dyskryminacji na rynku pracy – jest to jeden z głównych postulatów Perspektyw na Zatrudnienie, raportu wydanego przez OECD. Promowanie równych szans jest kluczowym celem strategicznym w krajach OECD, choć teoretycznie wszystkie kraje OECD uchwaliły prawa antydyskryminacyjne w ostatnich dekadach. Jednak rządy powinny robić znacznie więcej w kwestii wyrównania szans dla wszystkich.

„Dyskryminacja na rynku pracy jest wciąż ogromną przeszkodą”, mówi Sekretarz generalny OECD Angel Gurría. „Wiele miejsc pracy ma nie tylko szklane sufity, ale także szklane drzwi, które blokują dostęp kobietom i mniejszościom narodowym.”

Strategia zwalczania dyskryminacji na rynku pracy

Raport OECD zawiera zestaw rekomendacji, które mogą stanowić wskazówkę jak zwalczać dyskryminację:

- długoterminowe inwestycje w edukację i szkolenia, które przygotowują osoby do sprostania wymaganiom rynku pracy;
- reformy strukturalne, wspierające szybszy i bardziej zrównoważony wzrost ekomomiczny, a zarazem zwiększone zapotrzebowanie na pracowników, i tworzenie bardziej konkurencjnego środowiska, które skłania menadżerów do porzucenia praktyk dyskryminacyjnych;
- odpowiednie jednostki, które zajmują się prawem antydyskryminacyjnym powinny być wzmacniane, a w przypadku braku indywidualnych skarg, powinny same kontrolować przedsiębiorstwa i karać przedsiębiorców jeśli zostaną udowodnione nieprawidłowości;

Źródło: http://www.oecd.org/document/41/0,3...


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć