Dostęp do wody pitnej - Afganistan

Mieszkańcy dystryktów Mahmud Raqi i Kohistan mają bardzo utrudniony dostęp do czystej wody – strumienie spływające z gór zanieczyszczane są nawozami z okolicznych pól i ściekami z wiosek. Jedynym źródłem bezpiecznej dla zdrowia wody są studnie głębinowe. Misja Polskiej Akcji Humanitarnej w Afganistanie realizuje projekt, którego celem jest wywiercenie 8 studni. 6 z nich zostanie wyposażone w pompy ręczne, 2 w zanurzeniowe pompy elektryczne zasilane generatorami prądotwórczymi. Założenia projektu powstały we współpracy z Departamentem Odbudowy i Rozwoju Wsi (RRD) wchodzącym w skład Zarządu Prowincji Kapisa. Jest on realizowany ze środków przekazanych przez Ministerstwo Spraw zagranicznych RP.

Więcej o projekcie na www.wodapitna.pl


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć