Dofinansowanie projektów o charakterze międzynarodowym

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne, pełniące rolę Operatora Programu Partnerstwa Transgranicznego, zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie projektów o charakterze międzynarodowym z podmiotami z krajów EOG/EFTA, krajów Basenu Morza Bałtyckiego oraz krajów wschodniego sąsiedztwa realizowanych w partnerstwach:

A. dwustronnych: * wymagających jednego partnera zagranicznego z krajów EOG/EFTA (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) oraz z kraju Basenu Morza Bałtyckiego (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Szwecja, Niemcy) * całkowita kwota do rozdysponowania w naborze nr 1: 80.025 EURO

B. wielostronnych: * wymagających minimum dwóch partnerów zagranicznych, w tym jednego z kraju sąsiadującego z Polską/Unią Europejską od wschodu (Ukraina, Białoruś, FR- Obwód Kaliningradzki) * całkowita kwota do rozdysponowania w naborze nr 1: 335.350 EURO

Program skierowany jest do polskich podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Nabór zostani