Dofinansowanie projektów o charakterze międzynarodowym

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne, pełniące rolę Operatora Programu Partnerstwa Transgranicznego, zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie projektów o charakterze międzynarodowym z podmiotami z krajów EOG/EFTA, krajów Basenu Morza Bałtyckiego oraz krajów wschodniego sąsiedztwa realizowanych w partnerstwach:

A. dwustronnych: * wymagających jednego partnera zagranicznego z krajów EOG/EFTA (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) oraz z kraju Basenu Morza Bałtyckiego (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Szwecja, Niemcy) * całkowita kwota do rozdysponowania w naborze nr 1: 80.025 EURO

B. wielostronnych: * wymagających minimum dwóch partnerów zagranicznych, w tym jednego z kraju sąsiadującego z Polską/Unią Europejską od wschodu (Ukraina, Białoruś, FR- Obwód Kaliningradzki) * całkowita kwota do rozdysponowania w naborze nr 1: 335.350 EURO

Program skierowany jest do polskich podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Nabór zostanie zamknięty w dniu 10 lutego o godz. 16.00.

Więcej informacji na temat składania wniosków znajduje się w załączonym ogłoszeniu o naborze oraz na stronie internetowej Programu: www.partnerstwo-transgranicz... Wkrótce ogłoszone zostaną terminy spotkań informacyjnych.

Program Partnerstwa Transgranicznego jest realizowany przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegię ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Magdalena Dębkowska

Koordynator Program Partnerstwa Transgranicznego

Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa mdebkowska@partnerstwo-transgraniczne.org.pl

Dokumenty do pobrania:


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć