D. Moyo i W. Jagielski w grudniowym "Znaku"

W grudniowym „Znaku” debiutuje w polskiej prasie Dambisa Moyo. Numer nosi tytuł „Ja, Afryka” i jego ambicją jest zaprezentowanie współczesnego obrazu tego kontynentu zarówno z zachodniej, jak i z lokalnej, afrykańskiej perspektywy.

Dambisa Moyo jest autorką jednej z najgłośniejszych książek mijającego roku. Wydana na wiosnę „Dead Aid”, w której autorka podważyła sens dotychczasowego systemu pomocy rozwojowej kierowanej do Afryki, wzbudziła na Zachodzie żywą dyskusję i sprawiła, że magazyn „Time” zaliczył ją do grona stu najbardziej wpływowych osób w świecie. Dzięki współpracy redakcji z nowojorską Carnegie Council for Ethics in International Affairs w grudniowym „Znaku” ukaże się jej tekst „Kaleka pomoc”.

W numerze można również przeczytać wywiady z pisarzami: Alainem Mabanckou i Wojciechem Jagielskim, a także teksty Małgorzaty Szupejko, Tadeusza Jagodzińskiego i Mandisi Majavu.

Więcej informacji o numerze na stronach:

http://www.miesiecznik.znak.com.pl

http://www.facebook.com/pages/Miesi...Dodaj komentarz — zapraszamy do dyskusji!

 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć