Czyny nie obietnice

Kryzys żywnościowy w 2008 roku oraz trwający od 2009 roku kryzys finansowy wyraźnie pogorszyły już i tak złą sytuację żywnościową ludności wielu krajów rozwijających się. Choć problem niedożywienia na świecie pogłębia się, trwałe ograniczenie głodu jest mimo wszystko możliwe. Konieczne są jednak konkretne i zdecydowane działania, a nie tylko wielkie deklaracje i piękne obietnice serwowane przez polityków na kolejnych międzynarodowych szczytach.

Przede wszystkim potrzebna jest pilnie reorientacja systemów rolniczych zgodnie z zasadami suwerenności żywnościowej. W krajach Globalnego Południa, które są najbardziej narażonych na problem głodu, oznacza to między innymi konieczność udzielenia wsparcia małym gospodarstwom rolnym oraz przeznaczenie dużo większych środków, także z pomocy międzynarodowej, na inwestycje w zrównoważony rozwój rolnictwa lokalnego zdolnego wyżywić miejscową ludność. Kontynent afrykański, na przykład, posiada największą rezerwę ziemi uprawnej na świecie i możliwa jest tam – jeśli zostaną dostarczone odpowiednie środki – produkcja znacznej ilości pożywienia. Jednocześnie kraje rozwijające muszą mieć możliwość ochrony przed zalewem tańszych, bo często pośrednio lub bezpośrednio dotowanych, produktów spożywczych z zagranicy, które destabilizują lokalne rynki. Najwyższa pora, aby bogate kraje o rozwiniętym rolnictwie porzuciły myśl, że to one powinny wyżywić świat. Zamiast tego powinny zająć się przede wszystkim promocją rolnictwa, które dostarczałoby zdrowe produkty żywnościowe w ilościach wystarczających dla własnych obywateli i którego rentowność nie byłaby uzależniona od sprzedaży nadwyżek produktów na rynku światowym.

O tym wszystkim piszą autorzy artykułów, które ukazały się w suplemencie na temat suwerenności żywnościowej dołączonym do miesięcznika „Le Monde diplomatique” w październiku zeszłego roku. Teraz artykuły te możecie przeczytać także na naszej stronie.

Zachęcamy do lektury!

Dokumenty do pobrania: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć