Czym jest COP14?

Konferencja COP14 (XIV Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) wraz z IV Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto), która odbędzie się w dniach 1 – 12 grudnia 2008 r. w Poznaniu jest najbardziej prestiżowym forum dyskusji politycznej w zakresie ochrony klimatu, która skupia uwagę całego świata. Organizatorem konferencji jest Sekretariat Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu, a gospodarzem Rząd RP, koordynatorem przygotowań - Ministerstwo Środowiska RP.

W dwutygodniowych obradach przewiduje się udział ok. 8 tys. uczestników: ponad 190 delegacji rządowych z ministrami środowiska lub zmian klimatu na czele, instytucji międzynarodowych, ekologicznych, biznesowych i badawczych organizacji pozarządowych oraz mediów.

Źródło: COP14.gov.pl

Szczyt klimatyczny w Poznaniu odbywa się w atmosferze wzrastającego poczucia, że skutki zmian klimatycznych, dotykające w największym stopniu najbiedniejsze kraje, są odczuwalne już dziś i będą narastać w przyszłości.

Najważniejszym punktem agendy spotkania w Poznaniu jest zaprojektowanie przyszłego międzynarodowego porozumienia dotyczącego redukcji i przystosowania się do skutków zmian klimatycznych po 2012r., kiedy zakończy się pierwsza faza Protokołu z Kioto. Negocjacje tego porozumienia rozpoczęły się w 2007r. na szczycie na Bali (Indonezja), i mają zostać zakończone przyjęciem światowego porozumienia w 2009r. w Kopenhadze.

Bali - Poznań - Kopenhaga

Szczyt w Poznaniu to połowa drogi między Bali a Kopenhagą. Pierwszy rok rozmów polegał na ogólnej dyskusji i szerokim badaniu poszczególnych zagadnień związanych z przygotowywanym ładem klimatycznym. Nie przyniósł wiele konkretów.

Poznań musi być punktem zwrotnym negocjacji, a właściwie początkiem właściwych negocjacji międzyrządowych.

Dla setek milionów ludzi żyjących w krajach rozwijających się i narażonych na utratę warunków do życia z powodu zmian klimatycznych, sukces tych negocjacji jest sprawą życia lub śmierci.


 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć