Czy możliwy jest świat wolny od głodu?

Zachęcamy do zapoznania się z broszurką informacyjną wydaną przez Polską Zieloną Sieć w ramach kampanii WYŻYWIĆ ŚWIAT. Dowiecie się z niej m.in.: jakie są główne przyczyny głodu na świecie; dlaczego głód dotyka przede wszystkim mieszkańców obszarów wiejskich, a więc rolników i ich rodziny; dlaczego polityka ma kluczowe znaczenia dla rozwiązania problemu głodu; czym jest suwerenność żywnościowa i dlaczego jest skutecznym sposobem walki z głodem w krajach Globalnego Południa; co możemy zrobić, aby ją wspierać.

Zapraszamy do lektury!

Dokumenty do pobrania: 
Nasi Partnerzy Amani Kibera Instytut Globalnej Odpowiedzialności Counter Balance Polska Akcja Humanitarna Grupa Zagranica Bankwatch Network Polska Zielona Sieć